Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Câmara dos Solicitadores

Tunnistenumero rekisterissä: 71398235851-66
Rekisteröintipäivä: 16/05/2011 14:41:17

Tietoja päivitetty viimeksi: 23/04/2014 13:45:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 23/04/2014 13:45:08

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Câmara dos Solicitadores

Associação de Direito Público

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Rua Artilharia 1, nº63
1250-038 Lisboa
PORTUGALI

(+351) 213172063

(+351) 213 534 870

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

José Carlos Resende

Presidente

    EU-suhteista vastaava henkilö

Goes Luis

Secretário-geral

    Tavoitteet ja tehtävät

Câmara dos Solicitadores, abreviadamente designada por Câmara, é a associação pública representativa dos solicitadores, gozando de personalidade jurídica nos termos do Dec.-Lei n.º 88/2003, de 26.04

  • euroopanlaajuisia
  • kansallisia

    Toimet

Procurar de soluções de simplificação processual no âmbito da execução de decisões no espaço europeu.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
  • Sisäasiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

A Câmara dos Solicitadores é membro de pleno direito da União Internacional dos Huissiers (www.uihj.com)

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

15 000 €

0 €

0 €

A Câmara dos Solicitadores assegura o funcionamento da plataforma informática de gestão dos processos de execução em Portugal.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.