Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Câmara dos Solicitadores

Tunnistenumero rekisterissä: 71398235851-66
Rekisteröintipäivä: 16.5.2011 14:41:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.4.2014 13:45:08
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.4.2014 13:45:08


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Câmara dos Solicitadores
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Associação de Direito Público
Internet-osoite: http://www.solicitador.net

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: José Carlos Resende
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Goes Luis
Tehtävä organisaatiossa: Secretário-geral

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rua Artilharia 1  nº63
1250-038 Lisboa
PORTUGALI
Puhelinnumero: (+351) 213172063
Faksinumero: (+351) 213 534 870
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Câmara dos Solicitadores, abreviadamente designada por Câmara, é a associação pública representativa dos solicitadores, gozando de personalidade jurídica nos termos do Dec.-Lei n.º 88/2003, de 26.04
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Procurar de soluções de simplificação processual no âmbito da execução de decisões no espaço europeu.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
  • Sisäasiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
A Câmara dos Solicitadores é membro de pleno direito da União Internacional dos Huissiers (www.uihj.com)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 15 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

A Câmara dos Solicitadores assegura o funcionamento da plataforma informática de gestão dos processos de execução em Portugal.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.