Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Deutscher Verband der Aromenindustrie e. V.

Inschrijvingsnummer in het register 7138065222-89
Inschrijvingsdatum: 22-7-08 14:14:56

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 1-7-14 12:01:53
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-6-14 12:10:58


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Deutscher Verband der Aromenindustrie e. V.
Acroniem: DVAI
Rechtsvorm: Verband
Website: http://www.aromenhaus.de

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sven Ballschmiede
Functie: GF

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Sven Ballschmiede
Functie: Geschäftsführer

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Marienstraße  2
10117 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49 30) 24342385
Faxnummer: (+49 30) 2434286
Overige contactgegevens: Büro Brüssel
Avenue des Arts, 6
B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 2343737
Fax + 32 2 2343739
E-Mail: info@dvai-dvrh.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Dem Verband obliegt es, die allgemeinen und gemeinsamen ideellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder zu fördern und zu schützen.

Der Verband soll insbesondere

die Interessen der Aromenindustrie gegenüber Behörden, Organisationen und Verbänden vertreten;
den Austausch allgemeiner wirtschaftlicher und technischer Informationen innerhalb der Aromenindustrie koordinieren und fördern;
für einen lauteren Wettbewerb in der Aromenindustrie eintreten.
Der Verband ist Mitglied des europäischen Verbandes EFFA (European Flavour Association) und des internationalen Verbandes IOFI (International Organization of the Flavor Industry). Die technisch/wissenschaftlichen Richtlinien dieser Verbände sind für den Verband und seine Mitglieder verbindlich.

Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Kontakte zu deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Bezug auf Lebensmittel-, Umwelt- und Chemikalienrecht

Kontakte zu deutschen Einrichtungen in Brüssel (Ländervertretungen, Ständige Vertretung)

Kontakte zu deutschen Vertretern in der EU-Kommission

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Interne markt
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
DVAI ist in D Mitglied bei:

Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie (BVE)
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL)
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE)
DIN - Deutsches Institut für Normung

DVAI ist weiterhin Mitglied bei:

EFFA - European Flavour Association
IOFI - International Organization of the Flavour Industry
EFEO - European Federation of Essential Oils

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Der Verband finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, die an die deutsche Niederlassung (Sitz) entrichtet werden.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.