Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Deutscher Verband der Aromenindustrie e. V.

Identifikavimo numeris Registre: 7138065222-89
Registracijos data: 08.7.22 14.14.56

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.1 12.01.53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.25 12.10.58


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Deutscher Verband der Aromenindustrie e. V.
Akronimas: DVAI
Teisinis statusas: Verband
Svetainė: http://www.aromenhaus.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sven Ballschmiede
Pareigos: GF

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sven Ballschmiede
Pareigos: Geschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Marienstraße  2
10117 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+49 30) 24342385
Faksas: (+49 30) 2434286
Papildoma kontaktinė informacija: Büro Brüssel
Avenue des Arts, 6
B-1210 Bruxelles
Tel. +32 2 2343737
Fax + 32 2 2343739
E-Mail: info@dvai-dvrh.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Dem Verband obliegt es, die allgemeinen und gemeinsamen ideellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder zu fördern und zu schützen.

Der Verband soll insbesondere

die Interessen der Aromenindustrie gegenüber Behörden, Organisationen und Verbänden vertreten;
den Austausch allgemeiner wirtschaftlicher und technischer Informationen innerhalb der Aromenindustrie koordinieren und fördern;
für einen lauteren Wettbewerb in der Aromenindustrie eintreten.
Der Verband ist Mitglied des europäischen Verbandes EFFA (European Flavour Association) und des internationalen Verbandes IOFI (International Organization of the Flavor Industry). Die technisch/wissenschaftlichen Richtlinien dieser Verbände sind für den Verband und seine Mitglieder verbindlich.

Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Kontakte zu deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Bezug auf Lebensmittel-, Umwelt- und Chemikalienrecht

Kontakte zu deutschen Einrichtungen in Brüssel (Ländervertretungen, Ständige Vertretung)

Kontakte zu deutschen Vertretern in der EU-Kommission

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
DVAI ist in D Mitglied bei:

Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie (BVE)
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL)
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE)
DIN - Deutsches Institut für Normung

DVAI ist weiterhin Mitglied bei:

EFFA - European Flavour Association
IOFI - International Organization of the Flavour Industry
EFEO - European Federation of Essential Oils

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Der Verband finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, die an die deutsche Niederlassung (Sitz) entrichtet werden.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.