Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Right to Ride Ltd

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 71380602108-75
Data Reġistrazzjoni: 01/08/2009 14:27:22

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/07/2013 10:24:59
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/07/2013 10:24:59


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Right to Ride Ltd
Akronimu: RTR
Statut legali: not for profit company
Websajt: http://www.righttoride.co.uk

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Trevor Baird
Kariga: Company Secretary

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Elaine Hardy
Kariga: Director of Research

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 45 Oak Avenue 
Ballyhalbert, Newtownards BT22 1TB
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44 28) 42757131
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Registered Office is: C/o E. Rice & Co, Accountant, 8 Cromac Street, Belfast, BT2 8JL, U.K.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: To promote and protect motorcycling in Northern Ireland and carry out research in areas such as road safety, training and road infrastructure for the benefit of motorcycling. To advise government officials and decision makers on issues relating to motorcycling and motorcyclists.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


To promote the benefits of motorcycling and research in road safety issues to reduce motorcycle casualties. Advising Regional Government in Northern Ireland on motorcycle safety issues. Promoting dialogue with national and European authorities regarding communication about motorcycling issues.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 2
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IR-RENJU UNIT

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Right To Ride is part of the global network of individual and organised motorcyclists.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2012 - 03/2013
Baġit globali: 2,400
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 2,300
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 0
- minn sors nazzjonali: 300
- minn sors infranazzjonali: 2,000
minn sorsi oħrajn: 100
- donazzjonijiet: 100
- miżati tal-membri: 0
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.