Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Right to Ride Ltd

Identitātes numurs Reģistrā: 71380602108-75
Reģistrācijas datums: 09.1.8 14:27:22

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.19.7 10:24:59
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.19.7 10:24:59


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Right to Ride Ltd
Akronīms: RTR
Juridiskais statuss: not for profit company
Tīmekļa vietne: http://www.righttoride.co.uk

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Trevor Baird
Amats Company Secretary

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Elaine Hardy
Amats Director of Research

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Oak Avenue  45
Ballyhalbert, Newtownards BT22 1TB
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44 28) 42757131
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Registered Office is: C/o E. Rice & Co, Accountant, 8 Cromac Street, Belfast, BT2 8JL, U.K.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: To promote and protect motorcycling in Northern Ireland and carry out research in areas such as road safety, training and road infrastructure for the benefit of motorcycling. To advise government officials and decision makers on issues relating to motorcycling and motorcyclists.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


To promote the benefits of motorcycling and research in road safety issues to reduce motorcycle casualties. Advising Regional Government in Northern Ireland on motorcycle safety issues. Promoting dialogue with national and European authorities regarding communication about motorcycling issues.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Kultūra
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Transports
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 2
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Right To Ride is part of the global network of individual and organised motorcyclists.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2012 - 03/2013
Kopējais budžets: 2 400
tostarp publiskais finansējums: 2 300
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 300
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 2 000
no citiem avotiem: 100
- ziedojumi: 100
- dalībnieku iemaksas: 0
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.