Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Wholesale Market Brokers Association

Numer identyfikacyjny w rejestrze 71374683216-48
Data rejestracji: 10-02-14 20:43:15

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-20 10:30:17
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-20 10:30:17


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Wholesale Market Brokers Association
Nazwa skrócona: WMBA
Status prawny: Trade Association
Strona internetowa: http://www.wmba.org.uk

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Alexander McDonald
Pełniona funkcja: CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Alex McDonald
Pełniona funkcja: CEO

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Warnford Court Throgmorton Street 29
EC2N 2AT London
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44) 207 947 4900
Numer faksu: (+44) 203 292 1592
Inne dane kontaktowe: WMBA member firms are global Wholesale Market Brokers providing, inter-alia, OTC intermediation services in the cash and derivative Rate, Credit, Foreign Exchange, Equity and Commodity marketplaces. Our members collectively have a physical presence in all major financial capitals globally as well as many secondary financial centres and provide intermediation services to, among others, customers in all 27 EU member states. Furthermore, WMBA members firms arrange the vast majority of OTC derivative transactions executed daily around the world.

WMBA member firms are limited activity firms that act as non risk-taking intermediaries with a principal client base made up of global banks, primary dealers, leading regional banks, government agencies, asset managers, oil companies and energy generators/utilities. Our primary function is to source, develop, manage and publicise liquidity pools for our customers to assist them in their global risk mitigation processes.

The WMBA and its member firms are in agreement with, and supportive of, the introduction of the OTF category under MiFIR as this proposed regime closely describes the current business model of WMBA members which has been successfully operational across global markets for over 50 years.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Well functioning of OTC Derivatives and Energy/Emmissions/Commodity Derivatives markets. MiFID. Basle Accord.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 7
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


OTC Derivatives, Energy, Internal Market, Transparency, MiFID, Basle

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • energia
 • handel
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

EUR 90,000 - 120,000

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.