Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Wholesale Market Brokers Association

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 71374683216-48
Data rejestracji: 14/02/2010 20:43:15

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 12/06/2015 16:34:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/06/2015 16:34:34
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 12/06/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Wholesale Market Brokers Association

WMBA

Trade Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Warnford Court, 29
Throgmorton Street
EC2N 2AT London
WIELKA BRYTANIA

(+44) 207 947 4900

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Alexander McDonald

CEO

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Alex McDonald

CEO

    Cele i zakres obowiązków

Well functioning of OTC Derivatives and Energy/Emmissions/Commodity Derivatives markets. MiFID. Basle Accord.

  • europejskim
  • światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

MiFID
EMIR
MAD/MAR
Benchmarks
CCP Resolution
CRD4
REMIT


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

OTC Derivatives, Energy, Internal Market, Transparency, MiFID, Basle

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 3  

3

2,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Alexander MCDONALD 17/06/2015 15/06/2016

    Obszary zainteresowania

  • energia
  • handel
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  01/2015

50 000 €–99 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

EUR 90,000 - 120,000

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.