Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.

Identifikacijska številka v Registru: 71253121277-71
Datum registracije: 2.3.09 10:10:54

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.2.14 11:55:46
Datum zadnje letne spremembe: 12.2.14 11:55:46


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.
Kratica: BSI
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.spirituosen-verband.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Angelika Wiesgen-Pick
Položaj: Geschäftsführerin

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Angelika Wiesgen-Pick
Položaj: Geschäftsführerin

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Urstadtstraße  2
Poštni predal: 150223
53129 Bonn
NEMČIJA
Telefon: (+0049) 228 539940
Telefaks: (+0049) 228 5399420
Drugi podatki: Büro Brüsssel
Rue du Luxembourg 47-51
B-1050 Bruxelles
Tel: 0032/2 231 16 69
Fax: 0032/2 230 98 86
Email: bsi@scarlet.be

Kontakt: Dipl.-Ing. agr. Bettina Breuer

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Der BSI ist die Interessenvertretung der in Deutschland ansässigen Spirituosenhersteller und Spirituosenimporteure.
Der BSI vertritt die ideellen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen einer in erster Linie mittelständisch geprägten Branche gegenüber Parlament, Regierung, Behörden auf Bundes- und Landesebene, in der Europäischen Gemeinschaft, auf internationaler Ebene und gegenüber der Öffentlichkeit.

Der Grundsatz freier Vermarktung steht dabei ebenso im Vordergrund wie der verantwortungsvolle Umgang mit alkoholhaltigen Getränken auf der Vertriebs- und der Verbraucherseite. Seine Aufgabenbereiche beinhalten alle im Spirituosenmarkt relevanten Themen. Dies betrifft die Fragen der Gesundheitspolitik genauso wie die Fragen zum Steuer-, Lebensmittel-, Verkehrs- und Umweltrecht, zur Logistik, zur Berufsausbildung, etc.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Angelika WIESGEN-PICK 1.3.14 27.2.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Entwurf der Durchführungsverordnung zur Spirituosenverordnung (EC) No 110/2008

Anhang II Zusatzstoffverordnung (EC) No 1129/2011

FTA Freihandelsabkommen - alle Länder

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Trgovina
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Des Weiteren arbeitet der BSI in einer Vielzahl von wichtigen nationalen und europäischen Institutionen und Verbänden mit, u. a.:

Gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Berlin, werden insbesondere in Tagungen die Themen Umweltrecht, Außenwirtschaft, Messen, Logistik, Wettbewerbsrecht, etc. behandelt.

Zusammen mit seinem Dachverband, dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL), Bonn/Berlin, werden lebensmitteltechnische und lebensmittelrechtliche Fragen analysiert.

Mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW), Berlin, werden insbesondere werberechtliche und werbepolitische Themen analysiert.

Gemeinsam mit dem Markenverband, Berlin, stellt der BSI seine wettbewerbsrechtlichen und marktanalytischen Fragen.

Mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), Berlin, werden normungstechnische und beriebstechnische Fragen diskutiert.

Die spiritsEUROPE (European Spirits Organisation) in Brüssel ist der Dachverband aller Spirituosenhersteller in Europa; mit diesem gemeinsam werden die europäischen Interessen der Spirituosenindustrie vertreten.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 25.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.