Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.

Tunnistenumero rekisterissä: 71253121277-71
Rekisteröintipäivä: 2.3.2009 10:10:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.2.2014 11:55:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.2.2014 11:55:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.
Lyhenne: BSI
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.spirituosen-verband.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Angelika Wiesgen-Pick
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführerin

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Angelika Wiesgen-Pick
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführerin

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Urstadtstraße  2
Postilokero: 150223
53129 Bonn
SAKSA
Puhelinnumero: (+0049) 228 539940
Faksinumero: (+0049) 228 5399420
Muita yhteystietoja: Büro Brüsssel
Rue du Luxembourg 47-51
B-1050 Bruxelles
Tel: 0032/2 231 16 69
Fax: 0032/2 230 98 86
Email: bsi@scarlet.be

Kontakt: Dipl.-Ing. agr. Bettina Breuer

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Der BSI ist die Interessenvertretung der in Deutschland ansässigen Spirituosenhersteller und Spirituosenimporteure.
Der BSI vertritt die ideellen, wirtschaftlichen und beruflichen Interessen einer in erster Linie mittelständisch geprägten Branche gegenüber Parlament, Regierung, Behörden auf Bundes- und Landesebene, in der Europäischen Gemeinschaft, auf internationaler Ebene und gegenüber der Öffentlichkeit.

Der Grundsatz freier Vermarktung steht dabei ebenso im Vordergrund wie der verantwortungsvolle Umgang mit alkoholhaltigen Getränken auf der Vertriebs- und der Verbraucherseite. Seine Aufgabenbereiche beinhalten alle im Spirituosenmarkt relevanten Themen. Dies betrifft die Fragen der Gesundheitspolitik genauso wie die Fragen zum Steuer-, Lebensmittel-, Verkehrs- und Umweltrecht, zur Logistik, zur Berufsausbildung, etc.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Angelika WIESGEN-PICK 1.3.2014 27.2.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Entwurf der Durchführungsverordnung zur Spirituosenverordnung (EC) No 110/2008

Anhang II Zusatzstoffverordnung (EC) No 1129/2011

FTA Freihandelsabkommen - alle Länder

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Des Weiteren arbeitet der BSI in einer Vielzahl von wichtigen nationalen und europäischen Institutionen und Verbänden mit, u. a.:

Gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Berlin, werden insbesondere in Tagungen die Themen Umweltrecht, Außenwirtschaft, Messen, Logistik, Wettbewerbsrecht, etc. behandelt.

Zusammen mit seinem Dachverband, dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL), Bonn/Berlin, werden lebensmitteltechnische und lebensmittelrechtliche Fragen analysiert.

Mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW), Berlin, werden insbesondere werberechtliche und werbepolitische Themen analysiert.

Gemeinsam mit dem Markenverband, Berlin, stellt der BSI seine wettbewerbsrechtlichen und marktanalytischen Fragen.

Mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN), Berlin, werden normungstechnische und beriebstechnische Fragen diskutiert.

Die spiritsEUROPE (European Spirits Organisation) in Brüssel ist der Dachverband aller Spirituosenhersteller in Europa; mit diesem gemeinsam werden die europäischen Interessen der Spirituosenindustrie vertreten.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 25 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.