Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Europäischer Verband Mittelständischer Energieunternehmen

Tunnusnumber registris: 71153116524-62
Registreerimise kuupäev: 31/08/2011 18:47:03

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/03/2015 09:03:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 09:03:01
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Europäischer Verband Mittelständischer Energieunternehmen

EVME

Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Augasse, 20
8020 Graz
AUSTRIA

(+43316) 6857870

Avenue Chazal 147
1030 Brüssel
BELGIA

(+32) 28080189

    Juriidiliselt vastutav isik

Fritz SCHWEIGER

Vorstandssprecher, Obmann

    ELi asjade eest vastutav isik

Roland TROPPER

Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer

    Eesmärgid ja ülesanded

The European Association of medium-sized energy companies (EVME) was founded in July 2008. It is an umbrella organization of interest groups that represent Austrian, Bavarian, Hessian and South Tyrolean medium-sized energy companies. EVME combines the interests of these companies and operates throughout Europe.

This newly founded association understands itself as an interest group that operates in addition to the traditional interest groups. Its goal is to represent medium-sized energy companies in Brussels.

The constitution of a European association was necessary as it became obvious that Brussels was not sufficiently informed about the excellent services which medium-sized energy companies provide in their local communities. Especially medium-sized companies most often satisfy their customers in terms of efficiency, reliability and service. Furthermore, they are locally rooted important regional employers, and they heavily contribute to regional value creation.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energiepakete 1-3, Network Codes, Implementierung von Smart Metern in Europa, Gesetzgebung in energierechtlichen Fragen, EC Regulation on trans-European Energy Infrastructure, Water Frame Directive, Ecoligical Flow

Stelltungnahmen zu energierechtlichen Fragen und Konsultationen, Veranstaltungen, persönliche Gespräche


 

EU Citizen's Forum (London Forum), Task Force Smart Grids

Ei

Ei

Ei

Ei

EC Task Force Smart Grids
London Forum
EC Regulation on trans-European Energy Infrastructure
Waterframe Directive
Ecological Flow

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika

    Liikmed ja liikmesus

www.evme.eu

GEODE

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.