Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Europäischer Verband Mittelständischer Energieunternehmen

Tunnusnumber registris: 71153116524-62
Registreerimise kuupäev: 31.08.11 18:47:03

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.12.13 11:07:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.08.13 11:22:32


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Europäischer Verband Mittelständischer Energieunternehmen
Akronüüm: EVME
Õiguslik vorm: Verein
Veebisait: http://www.evme.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Fritz SCHWEIGER
Ametikoht: Vorstandssprecher, Obmann

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Roland TROPPER
Ametikoht: Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 20 Augasse 
8020 Graz
AUSTRIA
Telefoninumber: (+43316) 6857870
Faks: (+43316) 68578711
Muud kontaktandmed: Brussels Office:
Avenue Chazal 147
1030 Bruxelles

Tel.: +32 2 808 01 89
Fax.: +32 2 808 21 05

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The European Association of medium-sized energy companies (EVME) was founded on 2nd July 2008. It is an umbrella organization of interest groups that represent Austrian, Bavarian, Hessian and South Tyrolean medium-sized energy companies. EVME combines the interests of these companies and operates throughout Europe.

This newly founded association understands itself as an interest group that operates in addition to the traditional interest groups. Its goal is to represent medium-sized energy companies in Brussels.

The constitution of a European association was necessary as it became obvious that Brussels was not sufficiently informed about the excellent services which medium-sized energy companies provide in their local communities. Especially medium-sized companies most often satisfy their customers in terms of efficiency, reliability and service. Furthermore, they are locally rooted important regional employers, and they heavily contribute to regional value creation.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EC Task Force Smart Grids
London Forum
EC Regulation on trans-European Energy Infrastructure
Waterframe Directive

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.