Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Access

Id-nummer i registret: 71149477682-53
Registreringsdag: 2012-01-11 17:05:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-17 23:10:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-17 18:30:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Access
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): NGO
Webbplats: https://www.accessnow.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Joseph Steele
Befattning: Operations Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Raegan MacDonald
Befattning: Senior Policy Analyst

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: West 27th Street, 6th Floor  34
10001 New York
USA
Telefon: (+1) 888 414 1000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Rue Belliard 20, 6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Telephone number: +32 486 301 096

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Estelle Massé 2013-12-07 2014-12-05
Giusy Cannella 2013-08-24 2014-08-22

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Kommunikation
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Transeuropeiska nät
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 8
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN

 • CHILE
 • TUNISIEN
 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 898 500
därav offentlig finansiering: 68 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 68 000
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 830 500
- gåvor:
- medlemsavgifter: 25 500
private sector : 461 500
foundations : 343 500
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Raegan MacDonald