Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Access

Identitātes numurs Reģistrā: 71149477682-53
Reģistrācijas datums: 12.11.1 17:05:37

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.17.12 23:10:26
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.17.12 18:30:05


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Access
Akronīms:
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: https://www.accessnow.org

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Joseph Steele
Amats Operations Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Raegan MacDonald
Amats Senior Policy Analyst

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: West 27th Street, 6th Floor  34
New York 10001
AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Tālruņa numurs: (+1) 888 414 1000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Rue Belliard 20, 6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Telephone number: +32 486 301 096

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Estelle Massé 13.7.12 14.5.12
Raegan MacDonald 14.13.9 15.11.9

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Komunikācija
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 8
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • ČĪLE
 • TUNISIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 898 500
tostarp publiskais finansējums: 68 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 68 000
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 830 500
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 25 500
private sector : 461 500
foundations : 343 500
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Raegan MacDonald