Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Access

Tunnistenumero rekisterissä: 71149477682-53
Rekisteröintipäivä: 11.1.2012 17:05:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.12.2013 23:10:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.12.2013 18:30:05


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Access
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: https://www.accessnow.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Joseph Steele
Tehtävä organisaatiossa: Operations Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Raegan MacDonald
Tehtävä organisaatiossa: Senior Policy Analyst

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: West 27th Street, 6th Floor  34
10001 New York
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1) 888 414 1000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Rue Belliard 20, 6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Telephone number: +32 486 301 096

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Estelle Massé 7.12.2013 5.12.2014
Giusy Cannella 24.8.2013 22.8.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Viestintä

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 8
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA

 • CHILE
 • TUNISIA
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 898 500
josta julkista rahoitusta: 68 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 68 000
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 830 500
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 25 500
private sector : 461 500
foundations : 343 500
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Raegan MacDonald