Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Access

Tunnusnumber registris: 71149477682-53
Registreerimise kuupäev: 11/01/2012 17:05:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/10/2015 14:40:20
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/10/2015 14:40:20
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/10/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Access

NGO

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

4 East 27th West Street, 6th Floor, 34
Postkast: 20429
10001 - 9998 New York
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1)888 414 1000

20 rue Belliard
1040 Bruxelles
BELGIA

(+32)2 274 25 78

    Juriidiliselt vastutav isik

Joseph Steele

Operations Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Estelle Masse

European Policy Analyst

    Eesmärgid ja ülesanded

Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Access Brussels office is actively involved in several EU legislative proposal impacting digital rights of users in Europe, including:
- Telecoms Single Market
- General Data Protection Regulation
- Legislation on Data Retention
- EP Resolution on Mass surveillance
- EU Passenger Name Records Directive
- EP own initiative reports
- Digital Single Market
- TTIP & TiSA


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 4

4

1

1 European Policy Analyst
1 Advocacy Coordinator
1 Operations Associate
1 Policy Trainee

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
LUCIE KRAHULCOVA 05/02/2016 02/05/2016
Estelle MASSÉ 13/10/2015 09/10/2016

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Siseasjade
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

0

Access is not a membership organisation.

 • BELGIA
 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • ARGENTINA
 • COSTA RICA
 • FILIPIINID
 • TUNEESIA

Access is a member of European Digital Rights (EDRi)

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € ja < 49 999 €

1 172 753 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

1 172 753 €

27 757 €

456 658 €

684 333 €

4 005 €

All information about Access funding can be found at https://www.accessnow.org/about/funding

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Estelle Massé