Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Access

Идентификационен номер в Регистъра: 71149477682-53
Дата на регистрация: 11/01/2012 17:05:37

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/10/2015 14:40:20
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/10/2015 14:40:20
Следваща актуализация най-късно до: 09/10/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Access

NGO

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

4 East 27th West Street, 6th Floor, 34
Пощенска кутия: 20429
10001 - 9998 New York
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

(+1)888 414 1000

20 rue Belliard
1040 Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32)2 274 25 78

    Правно отговорно лице

Господин  Joseph Steele

Operations Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Estelle Masse

European Policy Analyst

    Цели и задачи

Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Access Brussels office is actively involved in several EU legislative proposal impacting digital rights of users in Europe, including:
- Telecoms Single Market
- General Data Protection Regulation
- Legislation on Data Retention
- EP Resolution on Mass surveillance
- EU Passenger Name Records Directive
- EP own initiative reports
- Digital Single Market
- TTIP & TiSA


 

Не

Не

Не

Не

Не

Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 4

4

1

1 European Policy Analyst
1 Advocacy Coordinator
1 Operations Associate
1 Policy Trainee

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
LUCIE KRAHULCOVA 05/02/2016 02/05/2016
Estelle MASSÉ 13/10/2015 09/10/2016

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия

    Членство

0

Access is not a membership organisation.

 • БЕЛГИЯ
 • АРЖЕНТИНА
 • КОСТА РИКА
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУНИС
 • ФИЛИПИНИ

Access is a member of European Digital Rights (EDRi)

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € и < 49 999 €

1 172 753 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

1 172 753 €

27 757 €

456 658 €

684 333 €

4 005 €

All information about Access funding can be found at https://www.accessnow.org/about/funding

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Estelle Massé