Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Access

Идентификационен номер в Регистъра: 71149477682-53
Дата на регистрация: 12-1-11 17:05:37

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-17 23:10:26
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 18:30:05


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Access
Инициали:
Правен статут: NGO
Уебсайт: https://www.accessnow.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Joseph Steele
Длъжност: Operations Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Raegan MacDonald
Длъжност: Senior Policy Analyst

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: West 27th Street, 6th Floor  34
10001 New York
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Телефонен номер: (+1) 888 414 1000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Rue Belliard 20, 6th Floor
1040 Brussels
Belgium

Telephone number: +32 486 301 096

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Access defends and extends the digital rights of users at risk around the world. By combining innovative policy, user engagement, and direct technical support, we fight for open and secure communications for all.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Estelle Massé 13-12-7 14-12-5
Raegan MacDonald 14-9-13 15-9-11

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Access is a nonprofit NGO which advocates for the protection of human rights in the digital environment by ensuring an open internet where the rights of citizens - including freedom of expression, freedom of association, access to information and privacy - are upheld. This includes, but is not limited to, copyright and intellectual property issues, privacy (e.g. data protection, data retention, etc) and freedom of expression (media plurality, etc).

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Трансевропейски мрежи

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 8
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ

 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУНИС
 • ЧИЛИ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 898 500
от който публични средства: 68 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 68 000
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 830 500
- дарения:
- членски вноски: 25 500
private sector : 461 500
foundations : 343 500
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Raegan MacDonald