Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Organizacion Mundial de Empresarios

Id-nummer i registret: 71044017393-91
Registreringsdag: 2011-12-09 18:56:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-27 01:37:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-27 01:37:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Organizacion Mundial de Empresarios
Förkortning: OME
Associationsform (rättslig ställning): si
Webbplats: http://www.organizacionmundialdeempresarios.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Melvin Henriquez
Befattning: C.E.O

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: melvin henriquez
Befattning: C.E.O

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: los cipreses Residencial Escalón 24
503 San Salvador
EL SALVADOR
Telefon: (+503) 22330562
Fax: (+503) 22330562
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: La organización mundial de empresarios tiene muchos adjetivos la cuales los principales son eliminación de la pobreza mundial, economías mundiales firmes y estables, oportunidades para todos, poder adquisitivo entre otras.
Derecho de los mares y océanos
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 600
Kompletterande upplysningar: Trabajan con la organización muchas personas entre la cuales hay muchos voluntarios el número de personas que se ha puesto es el mínimo nivel mundial.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


No hemos tenido iniciativas de la EU con la OME todas las iniciativas han sido propias

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 600
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ITALIEN
 • LUXEMBURG
 • ÖSTERRIKE
 • SPANIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Actualmente no somos miembros oficiales pero si como miembro consultor de organizaciones afines o con programas o proyectos similares

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 11/2013
Total budget: 12 700 000
därav offentlig finansiering: 5 700 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 700 000
- regionala/lokala källor: 5 000 000
därav andra källor: 7 000 000
- gåvor: 7 000 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Los datos financieros proporcionados son fluctuantes dependiendo la nación donde se apliquen ase serán los recursos es un promedio por programas, habría que tomarse encuentra programas propios y programas conjuntos en algunos países

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.