Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Organizacion Mundial de Empresarios

Identifikacijska številka v Registru: 71044017393-91
Datum registracije: 9.12.11 18:56:23

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.11.13 1:37:08
Datum zadnje letne spremembe: 27.11.13 1:37:08


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Organizacion Mundial de Empresarios
Kratica: OME
Pravni status: si
Spletna stran: http://www.organizacionmundialdeempresarios.org

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Melvin Henriquez
Položaj: C.E.O

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime melvin henriquez
Položaj: C.E.O

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: los cipreses Residencial Escalón 24
503 San Salvador
EL SALVADOR
Telefon: (+503) 22330562
Telefaks: (+503) 22330562
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: La organización mundial de empresarios tiene muchos adjetivos la cuales los principales son eliminación de la pobreza mundial, economías mundiales firmes y estables, oportunidades para todos, poder adquisitivo entre otras.
Derecho de los mares y océanos
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 600
Dodatne informacije: Trabajan con la organización muchas personas entre la cuales hay muchos voluntarios el número de personas que se ha puesto es el mínimo nivel mundial.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


No hemos tenido iniciativas de la EU con la OME todas las iniciativas han sido propias

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Proračun
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 600
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • AVSTRIJA
 • ČEŠKA
 • ITALIJA
 • LUKSEMBURG
 • NEMČIJA
 • ŠPANIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Actualmente no somos miembros oficiales pero si como miembro consultor de organizaciones afines o con programas o proyectos similares

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 11/2013
Skupni proračun: 12.700.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 5.700.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 700.000
- iz regionalnega/lokalnega vira: 5.000.000
pri čemer so drugi viri: 7.000.000
- donacije: 7.000.000
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 300000  € in < 350000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Los datos financieros proporcionados son fluctuantes dependiendo la nación donde se apliquen ase serán los recursos es un promedio por programas, habría que tomarse encuentra programas propios y programas conjuntos en algunos países

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.