Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ABTA - The Travel Association

Identifikačné číslo v Registri: 71031367582-11
Dátum registrácie: 04/01/2012 17:45:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/03/2015 17:25:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/03/2015 17:25:27
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ABTA - The Travel Association

ABTA

Limited Company

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Park Street, 30
se19eq London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 02031170500

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Mark TANZER

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stephen D'Alfonso

Head of Public Affairs

    Ciele a poslanie

ABTA represents over 1,200 UK travel companies in the United Kingdom. Our Members range from small, specialist tour operators and independent travel agencies through to publicly-listed companies and household names. Our key focus is ensuring that our Members’ voice is heard in Westminster and in Brussels and that our Members are able to continue to operate in a successful and sustainable manner.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Package Travel Directive
- Passenger Rights (all modes)
- Data Protection
- PNR
- VAT/TOMs
- Tourism Accommodation Safety

ABTA also takes an active interest in a number of other Internal Market, Transport and tax issues.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

ABTA hires an agency, APCO Worldwide, which helps to coordinate our policy work in Brussels. In addition, we have an in-house Public Affairs team which steers our policy activities, goals and aims.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   50%: 1  

5

4,5

We have a four person team actively working on Public Affairs issues in Europe, with a number of other staff members working on European issues periodically. the team is supported by a Personal Assistant, who is shared with another department.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Stephen D'Alfonso 05/05/2015 30/04/2016
Mark Tanzer 05/05/2015 30/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://abta.com/go-travel/before-you-travel/find-a-member

ABTA is a Member of ECTAA, the European Travel Agents' and Tour Operators' Associations

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

 €

3 820 €

CSR Tour Project

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.