Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

The Bureau of European Design Associations

Identifikavimo numeris Registre: 71028143474-84
Registracijos data: 20/04/2010 15:49:56

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/08/2015 15:04:27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/08/2015 13:51:42
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/08/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

The Bureau of European Design Associations

BEDA

ASBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Koloniënstraat, 56/7
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 02 212 94 29

    Teisiškai atsakingas asmuo

Robin Edman

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ann De Greef

Administrator

    Tikslai ir uždaviniai

BEDA exists to ensure permanent liaison between its Members and the authorities of the European Union in order to communicate and promote the value of design and innovation to the European economy.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Position Papers:
• Design and Public Procurement
• Design Profession
• Design and IPR
• Design Skills (in process)
• Design for Circular Economy (in process)

Design Europe 2021


 

Non

Non

Non

Non

Non

Deborah Dawton and Isabel Roig were members of the European Design Leadership Board which compiled the Design for Growth and Prosperity Report.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   75%: 1   25%: 11

13

4,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://beda.org/member-directory

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € ir < 99 999 €

0 €

EU

180 000 €

Creative Europe (EACEA)

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.