Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Bureau of European Design Associations

Identifikavimo numeris Registre: 71028143474-84
Registracijos data: 20/04/2010 15:49:56

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/03/2014 09:49:55
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/03/2014 09:49:55

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Bureau of European Design Associations

BEDA

ASBL

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Koloniënstraat, 56/7
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 02 212 94 29

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Isabel Roig

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Ann De Greef

Administrator

    Tikslai ir uždaviniai

BEDA exists to ensure permanent liaison between its Members and the authorities of the European Union in order to communicate and promote the value of design and innovation to the European economy.

Europos

    Veikla

Deborah Dawton and Isabel Roig were members of the European Design Leadership Board which compiled the Design for Growth and Prosperity Report.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € ir < 100 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.