Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Bureau of European Design Associations

Identifikavimo numeris Registre: 71028143474-84
Registracijos data: 10.4.20 15.49.56

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.24 09.49.55
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.24 09.49.55


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Bureau of European Design Associations
Akronimas: BEDA
Teisinis statusas: ASBL
Svetainė: http://www.beda.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Isabel Roig
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ann De Greef
Pareigos: Administrator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Koloniënstraat  56/7
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 02 212 94 29
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: BEDA exists to ensure permanent liaison between its Members and the authorities of the European Union in order to communicate and promote the value of design and innovation to the European economy.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Deborah Dawton and Isabel Roig were members of the European Design Leadership Board which compiled the Design for Growth and Prosperity Report.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.