Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Bureau of European Design Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 71028143474-84
Дата на регистрация: 10-4-20 15:49:56

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-24 9:49:55
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-24 9:49:55


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Bureau of European Design Associations
Инициали: BEDA
Правен статут: ASBL
Уебсайт: http://www.beda.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Isabel Roig
Длъжност: President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Ann De Greef
Длъжност: Administrator

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Koloniënstraat  56/7
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 02 212 94 29
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: BEDA exists to ensure permanent liaison between its Members and the authorities of the European Union in order to communicate and promote the value of design and innovation to the European economy.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Deborah Dawton and Isabel Roig were members of the European Design Leadership Board which compiled the Design for Growth and Prosperity Report.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.