Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Bureau of European Design Associations

Идентификационен номер в Регистъра: 71028143474-84
Дата на регистрация: 20/04/2010 15:49:56

Информацията за този субект е била последно изменена на: 10/03/2015 10:35:51
Последната годишна актуализация е извършена на: 10/03/2015 10:35:51
Следваща актуализация най-късно до: 10/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Bureau of European Design Associations

BEDA

ASBL

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Koloniënstraat, 56/7
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 02 212 94 29

    Правно отговорно лице

Госпожа  Isabel Roig

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Ann De Greef

Administrator

    Цели и задачи

BEDA exists to ensure permanent liaison between its Members and the authorities of the European Union in order to communicate and promote the value of design and innovation to the European economy.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Design Europe 2021


 

Не

Не

Не

Не

Не

Deborah Dawton and Isabel Roig were members of the European Design Leadership Board which compiled the Design for Growth and Prosperity Report.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

75%: 1   25%: 11

12

3,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Търговия

    Членство

www.beda.org

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

0 €

EU

180 000 €

DG EAC

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.