Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Institut Français des Relations Internationales

Identifikacijska številka v Registru: 70995898837-20
Datum registracije: 25/05/2012 10:36:58

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 08/05/2015 16:13:12
Datum zadnje letne spremembe: 08/05/2015 16:13:12
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 08/05/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Institut Français des Relations Internationales

IFRI

Association de la loi française de 1901, reconnue d'utilité publique

    Oddelek registracije

IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

    Kontaktni podatki

rue de la Procession, 27
75740 Paris Cedex 15
FRANCIJA

(+33) 140616000

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Valérie Genin

Secrétaire Générale

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Vivien Pertusot

Responsable Ifri Bruxelles

    Cilji in naloge

Créé en 1979 et dirigé par Thierry de Montbrial. l'Institut Français des Relations Internationales (Ifri) vise à :
produire une recherche policy-oriented sur les affaires internationales et les grandes tendances émergentes;
favoriser le débat entre décideurs, chercheurs et leaders d'opinion aux niveaux national et international,

Indépendant de toute tutelle, avec une trentaine de chercheurs français et étrangers permanents et un réseau de chercheurs associés, des ressources diversifiées de l'ordre de 6 millions d'euros, dont environ 70% d'origine privée, 80 entreprises partenaires, 15 programmes de recherche, l'Ifri, chaque année, organise plus de 200 conférences et débats à Paris, à Bruxelles, ou dans d'autres capitales mondiales, accueille plus de 10 000 participants et publie plus de 100 notes et études, en français, an anglais, en allemand ou en russe.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

énergie, développement, affaires étrangères


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Organisation de conférences/ séminaires
Participation et intervention dans des conférences
Publications: courtes et analyses de recherches

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 2  

2

2

Chercheurs permanents, membres du bureau à Bruxelles, direction, direction du développement stratégique.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

230

 • BELGIJA
 • FRANCIJA

EPIN: European Policy Institutes Network
Think Tank Dialogue
EUROMESCO

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

5.269.801 €

1.731.634 €

150.000 €

EACEA

 €

1.581.634 €

3.538.167 €

890.000 €

2.648.167 €

Les données financières de l'Ifri sont publiées chaque année au Journal Officiel français.
Vous pouvez retrouver le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2013 sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique Journal officiel des associations et fondations d'entreprise

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.