Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Institut Français des Relations Internationales

Identifikacijska številka v Registru: 70995898837-20
Datum registracije: 25.5.12 10:36:58

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 28.5.14 10:24:07
Datum zadnje letne spremembe: 26.5.14 12:59:21


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Institut Français des Relations Internationales
Kratica: IFRI
Pravni status: Association de la loi française de 1901, reconnue d'utilité publique
Spletna stran: http://www.ifri.org

Oddelki

Oddelek: IV: – Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove
natančneje: Možganski trusti in raziskovalne ustanove

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Valérie Genin
Položaj: Secrétaire Générale

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Vivien Pertusot
Položaj: Responsable Ifri Bruxelles

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue de la Procession  27
75740 Paris Cedex 15
FRANCIJA
Telefon: (+33) 140616000
Telefaks: (+33) 140616060
Drugi podatki: Bureau à Bruxelles:
rue Marie-Thérèse 21, 1000 Bruxelles
tel: +32 2 238 5110
mail: bruxelles@ifri.org

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Créé en 1979 et dirigé par Thierry de Montbrial. l'Institut Français des Relations Internationales (Ifri) vise à :
produire une recherche policy-oriented sur les affaires internationales et les grandes tendances émergentes;
favoriser le débat entre décideurs, chercheurs et leaders d'opinion aux niveaux national et international,

Indépendant de toute tutelle, avec une trentaine de chercheurs français et étrangers permanents et un réseau de chercheurs associés, des ressources diversifiées de l'ordre de 6 millions d'euros, dont environ 70% d'origine privée, 80 entreprises partenaires, 15 programmes de recherche, l'Ifri, chaque année, organise plus de 200 conférences et débats à Paris, à Bruxelles, ou dans d'autres capitales mondiales, accueille plus de 10 000 participants et publie plus de 100 notes et études, en français, an anglais, en allemand ou en russe.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 50
Dodatne informacije: Chercheurs permanents, membres du bureau à Bruxelles, direction, direction du développement stratégique.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Organisation de conférences/ séminaires
Participation et intervention dans des conférences
Publications: courtes et analyses de recherches

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 230
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • FRANCIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
EPIN: European Policy Institutes Network
Think Tank Dialogue
EUROMESCO

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 5.269.801
pri čemer so javna finančna sredstva: 1.731.634
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 150.000
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 1.581.634
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 3.538.167
- donacije: 890.000
- prispevki članov:
soutiens de programmes : 2.648.167
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Les données financières de l'Ifri sont publiées chaque année au Journal Officiel français.
Vous pouvez retrouver le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2013 sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique Journal officiel des associations et fondations d'entreprise

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.