Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Institut Français des Relations Internationales

Numărul de identificare din Registru: 70995898837-20
Data înscrierii: 25.05.2012 10:36:58

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.05.2014 10:24:07
Data ultimei actualizări anuale: 26.05.2014 12:59:21


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Institut Français des Relations Internationales
Acronim: IFRI
Statut juridic: Association de la loi française de 1901, reconnue d'utilité publique
Site internet: http://www.ifri.org

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Valérie Genin
Funcţie: Secrétaire Générale

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Vivien Pertusot
Funcţie: Responsable Ifri Bruxelles

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue de la Procession  27
75740 Paris Cedex 15
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 140616000
Număr de fax: (+33) 140616060
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Bureau à Bruxelles:
rue Marie-Thérèse 21, 1000 Bruxelles
tel: +32 2 238 5110
mail: bruxelles@ifri.org

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Créé en 1979 et dirigé par Thierry de Montbrial. l'Institut Français des Relations Internationales (Ifri) vise à :
produire une recherche policy-oriented sur les affaires internationales et les grandes tendances émergentes;
favoriser le débat entre décideurs, chercheurs et leaders d'opinion aux niveaux national et international,

Indépendant de toute tutelle, avec une trentaine de chercheurs français et étrangers permanents et un réseau de chercheurs associés, des ressources diversifiées de l'ordre de 6 millions d'euros, dont environ 70% d'origine privée, 80 entreprises partenaires, 15 programmes de recherche, l'Ifri, chaque année, organise plus de 200 conférences et débats à Paris, à Bruxelles, ou dans d'autres capitales mondiales, accueille plus de 10 000 participants et publie plus de 100 notes et études, en français, an anglais, en allemand ou en russe.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 50
Informații complementare: Chercheurs permanents, membres du bureau à Bruxelles, direction, direction du développement stratégique.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Organisation de conférences/ séminaires
Participation et intervention dans des conférences
Publications: courtes et analyses de recherches

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Ajutor umanitar
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Energie
 • Extindere
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 230
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • FRANȚA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EPIN: European Policy Institutes Network
Think Tank Dialogue
EUROMESCO

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 5.269.801
din care finanţare publică: 1.731.634
- din surse europene:
- Achiziții publice: 150.000
- Granturi:
- din surse naţionale: 1.581.634
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 3.538.167
- donaţii: 890.000
- cotizaţii ale membrilor:
soutiens de programmes : 2.648.167
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Les données financières de l'Ifri sont publiées chaque année au Journal Officiel français.
Vous pouvez retrouver le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2013 sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique Journal officiel des associations et fondations d'entreprise

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.