Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Public Policy Associates (UK) Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 70942632022-37
Dátum registrácie: 20.7.2009 13:17:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.6.2014 10:42:38
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.6.2014 10:41:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Public Policy Associates (UK) Ltd
Skratka:
Právna forma: UK Limited Company
Internetová stránka: http://www.eppa.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrew Turner
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Andrew Turner
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Chandos Place  53
WC2N 4HS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 20 7812 6613
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EPPA UK provides both UK and EU focused public affairs services and we also specialize in the inter-relationship of policy-making between London and the EU. As UK policy and law making is increasingly intrinsically linked to EU-based decisions, EPPA UK’s Westminster and Brussels’ institutional and policy knowledge and experience is key to helping our clients develop their public affairs programmes by steering their dialogue with the appropriate audiences at the appropriate times either side of the Channel. This inter-institutional expertise also allows us to manage pan-European client programmes, particularly in the transport, environment and media sectors, using a network of public affairs practitioners across the EU.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Issues related to Historic vehicles

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 06/2013 - 06/2014
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Federation Internationale des Vehicules Ancien

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Other income is derived from national (non-EU) work.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Association of Professional Political Consultants (UK)