Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

European Public Policy Associates (UK) Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 70942632022-37
Dátum registrácie: 20/07/2009 13:17:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/06/2014 10:42:38
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/06/2014 10:41:50

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

European Public Policy Associates (UK) Ltd

UK Limited Company

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Chandos Place, 53
WC2N 4HS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 20 7812 6613

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andrew Turner

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Andrew Turner

Director

    Ciele a poslanie

EPPA UK provides both UK and EU focused public affairs services and we also specialize in the inter-relationship of policy-making between London and the EU. As UK policy and law making is increasingly intrinsically linked to EU-based decisions, EPPA UK’s Westminster and Brussels’ institutional and policy knowledge and experience is key to helping our clients develop their public affairs programmes by steering their dialogue with the appropriate audiences at the appropriate times either side of the Channel. This inter-institutional expertise also allows us to manage pan-European client programmes, particularly in the transport, environment and media sectors, using a network of public affairs practitioners across the EU.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Činnosti

Issues related to Historic vehicles

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

06/2013  -  06/2014

< 50 000  €

 • Federation Internationale des Vehicules Ancien

0 €

0 €

Other income is derived from national (non-EU) work.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Association of Professional Political Consultants (UK)