Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

European Public Policy Associates (UK) Ltd

Tunnusnumber registris: 70942632022-37
Registreerimise kuupäev: 20.07.09 13:17:59

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.06.14 10:42:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.06.14 10:41:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: European Public Policy Associates (UK) Ltd
Akronüüm:
Õiguslik vorm: UK Limited Company
Veebisait: http://www.eppa.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Andrew Turner
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Andrew Turner
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 53 Chandos Place 
WC2N 4HS London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 20 7812 6613
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: EPPA UK provides both UK and EU focused public affairs services and we also specialize in the inter-relationship of policy-making between London and the EU. As UK policy and law making is increasingly intrinsically linked to EU-based decisions, EPPA UK’s Westminster and Brussels’ institutional and policy knowledge and experience is key to helping our clients develop their public affairs programmes by steering their dialogue with the appropriate audiences at the appropriate times either side of the Channel. This inter-institutional expertise also allows us to manage pan-European client programmes, particularly in the transport, environment and media sectors, using a network of public affairs practitioners across the EU.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Issues related to Historic vehicles

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 06/2013 - 06/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Federation Internationale des Vehicules Ancien

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Other income is derived from national (non-EU) work.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Association of Professional Political Consultants (UK)