Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

European Public Policy Associates (UK) Ltd

Tunnusnumber registris: 70942632022-37
Registreerimise kuupäev: 20/07/2009 13:17:59

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/04/2015 11:46:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/04/2015 11:46:21
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

European Public Policy Associates (UK) Ltd

UK Limited Company

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Chandos Place, 53
WC2N 4HS London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 20 7812 6613

    Juriidiliselt vastutav isik

Andrew Turner

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Andrew Turner

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

EPPA UK provides both UK and EU focused public affairs services and we also specialize in the inter-relationship of policy-making between London and the EU. As UK policy and law making is increasingly intrinsically linked to EU-based decisions, EPPA UK’s Westminster and Brussels’ institutional and policy knowledge and experience is key to helping our clients develop their public affairs programmes by steering their dialogue with the appropriate audiences at the appropriate times either side of the Channel. This inter-institutional expertise also allows us to manage pan-European client programmes, particularly in the transport, environment and media sectors, using a network of public affairs practitioners across the EU.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Vehicle design, transport and environmental policies: Transport White Paper, REACH, proposal to simplify the transfer of motor vehicles registered in another Member State within the Single Market COM(2012) 164 final, the Urban Mobility Package, Intelligent Transport Systems policy, Culture policy, Customs and tariffs, vehicle tax policy

Dialogue with EU institutional decision makers on the above.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Issues related to Historic Vehicles

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

Other client work is not EU-based

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

06/2013  -  06/2014

>= 25 000 € ja < 49 999 €

< 99 999 €

 • Fédération Internationale des Véhicules Anciens

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Other income is derived from national (non-EU) work.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Association of Professional Political Consultants (UK)