Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

TUI Airlines Nederland B.V.

Id-nummer i registret: 70766908291-17
Registreringsdag: 2012-03-08 21:40:16

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-26 13:28:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-20 17:34:43


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TUI Airlines Nederland B.V.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Besloten Vennootschap (B.V.)
Webbplats: http://www.arkefly.nl

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Elie Bruyninckx
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Casper Maasdam
Befattning: Director External Affairs & Development

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Beechavenue  43
Box: /
1119 RA Schiphol-Rijk
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 208921400
Fax: (+31) 208921345
Andra adressuppgifter: TUI Airlines Nederland B.V. handelt onder tevens onder de naam 'ArkeFly'

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Het exploiteren, leasen, onderhouden en verhuren van luchtvaartuigen, alsmede ht luchtvervoer van passagiers, bagage en cargo.
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Het leveren van input bij de herziening van EG Verordening 261/2004 en de richtlijn Pakketreizen

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Transporter 
  • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 10/2012 - 09/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.