Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

TUI Airlines Nederland B.V.

Id-nummer i registret: 70766908291-17
Registreringsdag: 08/03/2012 21:40:16

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 26/02/2014 13:28:16
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/02/2014 17:34:43

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

TUI Airlines Nederland B.V.

Besloten Vennootschap (B.V.)

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Beechavenue, 43
Box: /
1119 RA Schiphol-Rijk
NEDERLÄNDERNA

(+31) 208921400

(+31) 208921345

TUI Airlines Nederland B.V. handelt onder tevens onder de naam 'ArkeFly'

    Juridiskt ansvarig

Elie Bruyninckx

CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Casper Maasdam

Director External Affairs & Development

    Mål och uppdrag

Het exploiteren, leasen, onderhouden en verhuren van luchtvaartuigen, alsmede ht luchtvervoer van passagiers, bagage en cargo.

Globala

    Verksamhet

Het leveren van input bij de herziening van EG Verordening 261/2004 en de richtlijn Pakketreizen

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

4

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Transporter 
  • Tullar

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

10/2012  -  09/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.