Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

TUI Airlines Nederland B.V.

Identifikačné číslo v Registri: 70766908291-17
Dátum registrácie: 8.3.2012 21:40:16

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 26.2.2014 13:28:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.2.2014 17:34:43


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: TUI Airlines Nederland B.V.
Skratka:
Právna forma: Besloten Vennootschap (B.V.)
Internetová stránka: http://www.arkefly.nl

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Elie Bruyninckx
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Casper Maasdam
Funkcia: Director External Affairs & Development

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Beechavenue  43
P. O. BOX: /
1119 RA Schiphol-Rijk
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 208921400
Fax: (+31) 208921345
Ďalšie kontaktné údaje: TUI Airlines Nederland B.V. handelt onder tevens onder de naam 'ArkeFly'

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Het exploiteren, leasen, onderhouden en verhuren van luchtvaartuigen, alsmede ht luchtvervoer van passagiers, bagage en cargo.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Het leveren van input bij de herziening van EG Verordening 261/2004 en de richtlijn Pakketreizen

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Clá
  • Doprava
  • Hospodárska súťaž
  • Spotrebitelia

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2012 - 09/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.