Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

TUI Airlines Nederland B.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 70766908291-17
Дата на регистрация: 12-3-8 21:40:16

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-26 13:28:16
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-20 17:34:43


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: TUI Airlines Nederland B.V.
Инициали:
Правен статут: Besloten Vennootschap (B.V.)
Уебсайт: http://www.arkefly.nl

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Elie Bruyninckx
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Casper Maasdam
Длъжност: Director External Affairs & Development

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Beechavenue  43
Пощенска кутия: /
1119 RA Schiphol-Rijk
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 208921400
Факс: (+31) 208921345
Друга информация за връзка: TUI Airlines Nederland B.V. handelt onder tevens onder de naam 'ArkeFly'

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Het exploiteren, leasen, onderhouden en verhuren van luchtvaartuigen, alsmede ht luchtvervoer van passagiers, bagage en cargo.
Интересите на организацията са на:
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Het leveren van input bij de herziening van EG Verordening 261/2004 en de richtlijn Pakketreizen

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Конкуренция
  • Митници
  • Потребители
  • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 10/2012 - 09/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.