Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Unie van Erkende Sociale Secretariaten

Tunnistenumero rekisterissä: 7076617587-16
Rekisteröintipäivä: 31/10/2008 12:26:39

Tietoja päivitetty viimeksi: 22/04/2015 15:25:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 22/04/2015 15:25:05
Päivitettävä viimeistään: 22/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Unie van Erkende Sociale Secretariaten

USS

erkende beroepsfederatie

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Accolaystraat, 40
1000 Brussel
BELGIA

(+32) 022302723

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Jos Gijbels

Algemeen directeur

    EU-suhteista vastaava henkilö

Jos Gijbels

Algemeen Directeur

    Tavoitteet ja tehtävät

De USS verdedigt en bevordert als beroepsunie de belangen van alle Erkende Sociale Secretariaten, leden van de USS, op alle noodzakelijke niveaus.

De USS is een referentie voor de Overheid bij de totstandkoming en de uitvoering van de technische aspecten van de regelgeving inzake tewerkstelling van personeel.

De USS is onafhankelijk en steunt bij zijn werking op de terreinkennis, ervaring en deskundigheid van zijn leden.

De USS neemt het initiatief om de relaties van zijn leden onderling dan wel met de Overheid en met de sociale partners te stroomlijnen.

 • euroopanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

De Detacheringsrichtlijn 96/71, versterkt met een nieuwe Handhavingsrichtlijn (15 mei 2014):

Procedure 2012/0061/COD
COM (2012) 131: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

bron: http://eur-lex.europa.eu/procedure/NL/201462?


 

En

En

En

En

En

E-government
Sociale zekerheid
Loonberekening

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.