Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Unie van Erkende Sociale Secretariaten

Tunnistenumero rekisterissä: 7076617587-16
Rekisteröintipäivä: 31.10.2008 12:26:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 6.10.2014 14:28:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 6.10.2014 14:28:09


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Unie van Erkende Sociale Secretariaten
Lyhenne: USS
Organisaation oikeudellinen muoto: erkende beroepsfederatie
Internet-osoite: http://www.uss.be

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jos Gijbels
Tehtävä organisaatiossa: Algemeen directeur

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jos Gijbels
Tehtävä organisaatiossa: Algemeen Directeur

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Accolaystraat  40
1000 Brussel
BELGIA
Puhelinnumero: (+322) 2302723
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: De USS verdedigt en bevordert als beroepsunie de belangen van alle Erkende Sociale Secretariaten, leden van de USS, op alle noodzakelijke niveaus.

De USS is een referentie voor de Overheid bij de totstandkoming en de uitvoering van de technische aspecten van de regelgeving inzake tewerkstelling van personeel.

De USS is onafhankelijk en steunt bij zijn werking op de terreinkennis, ervaring en deskundigheid van zijn leden.

De USS neemt het initiatief om de relaties van zijn leden onderling dan wel met de Overheid en met de sociale partners te stroomlijnen.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


E-government
Sociale zekerheid
Loonberekening

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.