Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

LG Electronics

Numărul de identificare din Registru: 70696176179-49
Data înscrierii: 11.07.2011 13:52:46

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 15.07.2014 16:11:26
Data ultimei actualizări anuale: 15.07.2014 16:11:26


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: LG Electronics
Acronim:
Statut juridic: Société par actions simplifiée
Site internet: http://www.lg.com/fr

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Bo Choi
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Christianna Papazachariou
Funcţie: Responsable veille réglementaire

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: avenue des Nations, PARIS NORD II Villepinte 117
Cutia poştală: BP 59372
95942 Roissy CDG Cedex
FRANȚA
Numărul de telefon: (+0033) 149898949
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Monitor EU legislation in energy and the environment.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


ecodesign

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 12/2011 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.