Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

LG Electronics

Αριθμός μητρώου: 70696176179-49
ημερομηνία της εγγραφής: 11/07/2011 13:52:46

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 15/07/2014 16:11:26
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 15/07/2014 16:11:26

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

LG Electronics

Société par actions simplifiée

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

avenue des Nations, PARIS NORD II, 117
Villepinte
Ταχυδρομική θυρίδα: BP 59372
95942 Roissy CDG Cedex
ΓΑΛΛΙΑ

(+0033) 149898949

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Bo Choi

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Christianna Papazachariou

Responsable veille réglementaire

    Στόχοι και αποστολή

Monitor EU legislation in energy and the environment.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

ecodesign

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Επιχειρήσεις
  • Εσωτερική αγορά
  • Περιβάλλον

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

12/2011  -  12/2012

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.