Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)

Identifikačné číslo v Registri: 70659452143-78
Dátum registrácie: 11.8.2009 17:30:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.7.2014 12:02:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.7.2014 12:02:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)
Skratka: EUROSIF
Právna forma: association internationale sans but lucratif
Internetová stránka: http://www.eurosif.org

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Giuseppe van der Helm
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Jennifer Kozak
Funkcia: Head of Research & Policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Progrès  333/11
B-1030 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 0 2 274 14 35
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Executive Director, François Passant: francois@eurosif.org
Communications Executive, Anastasius Mpulassikis: anastasius@eurosif.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EUROSIF, the European Sustainable Investment Forum, is the pan-European network whose mission is to address sustainability through the financial markets. Eurosif works as a partnership of the national Sustainable Investment Forums (SIFs) within the EU and with the support and involvement of over 85 Member Affiliates. Recognised as the premier European forum for sustainable investment, Eurosif’s Member Affiliates are drawn from leading pension funds, asset managers, NGO’s, trade unions, academic institutes and research providers, together representing assets totalling over €1 trillion. Eurosif's work includes a focus across asset classes - equity and fixed income markets, microfinance, renewable energy, property, private equity and hedge funds - all centred around the industry trends and future legislation affecting this space. The key benefits that Eurosif affiliate members receive include EU interfacing, SRI information and European wide initiatives that integrate Environmental, Social and Governance (ESG) issues into the financial services sector.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Francois Passant 6.6.2014 4.6.2015
Jennifer Kozak 19.10.2013 17.10.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Sustainability through the European financial market.
Concerns environmental, social, and governance (ESG) issues, corporate social responsability, responsible investment, transparency of companies and investors.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 6
Členské organizácie (Počet členov) :
 • FIR (28 Členovia)
 • UKSIF (200 Členovia)
 • VBDO (100 Členovia)
 • Forum per la Finanza Sustenibile (32 Členovia)
 • BELSIF (17 Členovia)
 • Forum Nachhaltige Geldanlagen (78 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • NEMECKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • JAPONSKO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Other regional Social Investment Forum (SIF in the US, SIO in Canada, RIAA in Australia, AsRia in Asia)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 298 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 298 000
- dary:
- členské: 260 000
Sponsorship : 22 000
Other : 16 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Eurosif is financed through its membership fees (member affiliates include organisations such as pension funds, asset managers, research agencies etc.) and sponsorship of its studies. Eurosif received a small, project-based grant from the European Commission.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.