Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)

Αριθμός μητρώου: 70659452143-78
ημερομηνία της εγγραφής: 11/8/2009 5:30:58 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/7/2014 12:02:10 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/7/2014 12:02:10 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)
Ακρωνύμιο: EUROSIF
Νομικό καθεστώς: association internationale sans but lucratif
Δικτυακός τόπος: http://www.eurosif.org

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Giuseppe van der Helm
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Jennifer Kozak
Θέση: Head of Research & Policy

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 333/11 Rue du Progrès 
B-1030 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 0 2 274 14 35
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Executive Director, François Passant: francois@eurosif.org
Communications Executive, Anastasius Mpulassikis: anastasius@eurosif.org

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: EUROSIF, the European Sustainable Investment Forum, is the pan-European network whose mission is to address sustainability through the financial markets. Eurosif works as a partnership of the national Sustainable Investment Forums (SIFs) within the EU and with the support and involvement of over 85 Member Affiliates. Recognised as the premier European forum for sustainable investment, Eurosif’s Member Affiliates are drawn from leading pension funds, asset managers, NGO’s, trade unions, academic institutes and research providers, together representing assets totalling over €1 trillion. Eurosif's work includes a focus across asset classes - equity and fixed income markets, microfinance, renewable energy, property, private equity and hedge funds - all centred around the industry trends and future legislation affecting this space. The key benefits that Eurosif affiliate members receive include EU interfacing, SRI information and European wide initiatives that integrate Environmental, Social and Governance (ESG) issues into the financial services sector.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Francois Passant 6/6/2014 4/6/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Sustainability through the European financial market.
Concerns environmental, social, and governance (ESG) issues, corporate social responsability, responsible investment, transparency of companies and investors.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 6
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • FIR (28 Μέλη)
 • UKSIF (200 Μέλη)
 • VBDO (100 Μέλη)
 • Forum per la Finanza Sustenibile (32 Μέλη)
 • BELSIF (17 Μέλη)
 • Forum Nachhaltige Geldanlagen (78 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΙΑΠΩΝΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Other regional Social Investment Forum (SIF in the US, SIO in Canada, RIAA in Australia, AsRia in Asia)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 298.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 298.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 260.000
Sponsorship : 22.000
Other : 16.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Eurosif is financed through its membership fees (member affiliates include organisations such as pension funds, asset managers, research agencies etc.) and sponsorship of its studies. Eurosif received a small, project-based grant from the European Commission.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.