Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)

Αριθμός μητρώου: 70659452143-78
ημερομηνία της εγγραφής: 11/08/2009 17:30:58

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/02/2015 15:01:24
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/02/2015 15:01:24
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

EUROSIF A.I.S.B.L (EUROPEAN SUSTAINABLE INVESTMENT FORUM)

EUROSIF

association internationale sans but lucratif

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue du Progrès, 333/11
B-1030 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 0 2 274 14 35

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Giuseppe van der Helm

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  François Passant

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

EUROSIF, the European Sustainable Investment Forum, is the pan-European network whose mission is to address sustainability through the financial markets. Eurosif works as a partnership of the national Sustainable Investment Forums (SIFs) within the EU and with the support and involvement of over 85 Member Affiliates. Recognised as the premier European forum for sustainable investment, Eurosif’s Member Affiliates are drawn from leading pension funds, asset managers, NGO’s, trade unions, academic institutes and research providers, together representing assets totalling over €1 trillion. The main activities of Eurosif are public policy, research and creating platforms for nurturing sustainable investing best practices.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Eurosif currently focuses on 4 policy priorities:
1. Fostering greater incorporation of non-financial aspects into institutional investors’ investment decisions.
2. Promoting active and long-term oriented share-ownership.
3. Fostering transparency, accountability to and awareness of individual investors.
4. Progressing relevant corporate transparency.

Eurosif is running a bi-annual European Market SRI study which is recognized as the authoritative study on sustainable and responsible investment in Europe.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Long Term Investment Intergroup

Όχι

www.eurosif.org
@eurosif

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Δράση για το κλίμα
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

    Μέλη

0

http://www.eurosif.org/our-network/european-sifs/

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ

Other regional Social Investment Forum (SIF in the US, SIO in Canada, RIAA in Australia, AsRia in Asia)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

311.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

311.000 €

246.000 €

53.000 €

12.000 €

Eurosif is financed through its membership fees (member affiliates include organisations such as pension funds, asset managers, research agencies etc.) and sponsorship of its studies. Eurosif received a small, project-based grant from the European Commission in 2012.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.