Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich

Id-nummer i registret: 70605975096-59
Registreringsdag: 2011-01-26 00:34:22

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-02 15:34:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-02 15:34:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Grüne Bäuerinnen und Bauern Österreich
Förkortning: GBB
Associationsform (rättslig ställning): Verein
Webbplats: http://www.bauern.gruene.at

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michael Johann
Befattning: Obmann

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Wolfgang Pirklhuber
Befattning: Vorstandsmitglied ohne spezifische Funktion

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Landgutstrasse  17
4040 Linz
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43732) 739400524
Fax: (+43732) 739400556
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Die Grünen Bäuerinnen und Bauern setzen sich für eine ökologische und gerechte Agrarpolitik ein. Wir sind ein unabhängiger Verein, sehen uns aber durch die gemeinsamen Grundwerte (ökologisch, solidarisch, selbstbestimmt, basisdemokratisch, gewaltfrei, feministisch) den politischen Anliegen der Grünen verbunden.

Schwerpunkte unserer Bemühungen sind die Ökologisierung der Land- und Forstwirtschaft, die Absicherung der kleinbäuerlichen Betriebe und der Erhalt der Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Unsere Ziele wollen wir durch Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und die Einflussnahme auf politische Entscheidungen durchsetzen.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


GAP 2014-2020

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Regionalpolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 320
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ÖSTERRIKE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 34 000
därav offentlig finansiering: 32 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 14 700
- regionala/lokala källor: 17 300
därav andra källor: 2 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 2 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.