Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Università Popolare UNINTESS - Università Internazionale di Scienze Sociali

Identitātes numurs Reģistrā: 70364186014-38
Reģistrācijas datums: 11.13.6 07:13:56

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.2.6 16:25:44
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.2.6 16:25:44


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Università Popolare UNINTESS - Università Internazionale di Scienze Sociali
Akronīms: UNINTESS
Juridiskais statuss: Università Popolare
Tīmekļa vietne: http://www.unintess.it

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Akadēmiskās iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Loredana ROSSI
Amats Responsabile

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Loredana Rossi
Amats Responsabile

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Strada Diga Masetti  28
MANTOVA 46100
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 03761586049
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di formazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che permettono la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di superare le barriere spazio temporali.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Nessuna iniziativa coperta

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Izglītība
 • Kultūra
 • Pētniecība un tehnoloģija

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 10
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • ITĀLIJA
 • POLIJA
 • SPĀNIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 5 000
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 5 000
- ziedojumi: 3 500
- dalībnieku iemaksas: 1 500
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.