Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Università Popolare UNINTESS - Università Internazionale di Scienze Sociali

Tunnistenumero rekisterissä: 70364186014-38
Rekisteröintipäivä: 13.6.2011 7:13:56

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.6.2014 16:25:44
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.6.2014 16:25:44


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Università Popolare UNINTESS - Università Internazionale di Scienze Sociali
Lyhenne: UNINTESS
Organisaation oikeudellinen muoto: Università Popolare
Internet-osoite: http://www.unintess.it

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Loredana ROSSI
Tehtävä organisaatiossa: Responsabile

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Loredana Rossi
Tehtävä organisaatiossa: Responsabile

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Strada Diga Masetti  28
46100 MANTOVA
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 03761586049
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: UNINTESS affianca alle metodologie tradizionali, attraverso l’organizzazione di eventi culturali e di formazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche che permettono la realizzazione di progetti formativi in “e-learning”, in grado di superare le barriere spazio temporali.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Nessuna iniziativa coperta

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Tutkimus ja teknologia

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 10
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • KREIKKA
 • PUOLA
 • RANSKA

 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 5 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 5 000
- lahjoitukset ja avustukset: 3 500
- jäsenmaksut: 1 500
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.