Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

Identifikavimo numeris Registre: 70351187930-61
Registracijos data: 03/02/2012 13:15:19

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 03/07/2015 15:50:33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 03/07/2015 15:50:33
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 03/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

NSC

SARL

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Place Vendôme, 10
75001 Paris
PRANCŪZIJA

(+0033) 613164008

    Teisiškai atsakingas asmuo

Thibault Nivière

Gérant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Thibault Niviere

Gérant

    Tikslai ir uždaviniai

Notre mission est de réaliser du lobbying pour des entreprises européennes en matière notamment de culture, commerce et audiovisuel.

Thibault NIVIERE a déjà été accrédité au Parlement Européen depuis 2009.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

subventions


 

Non

Non

Non

Non

Non

Rencontres avec des députés européens pour les informer des difficultés rencontrer par nos clients en matière de subventionnement.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

Aucune

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Thibault NIVIÈRE 09/01/2015 07/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Sportas
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Non applicable

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Pacharel

 • Pacharel

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

En matière de lobbying, nous sommes financés au success fee c'est à dire à la réussite.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Thibault NIVIERE