Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

Αριθμός μητρώου: 70351187930-61
ημερομηνία της εγγραφής: 03/02/2012 13:15:19

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/07/2015 15:50:33
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/07/2015 15:50:33
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 03/07/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

NSC

SARL

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Place Vendôme, 10
75001 Paris
ΓΑΛΛΙΑ

(+0033)613164008

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Thibault Nivière

Gérant

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Thibault Niviere

Gérant

    Στόχοι και αποστολή

Notre mission est de réaliser du lobbying pour des entreprises européennes en matière notamment de culture, commerce et audiovisuel.

Thibault NIVIERE a déjà été accrédité au Parlement Européen depuis 2009.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

subventions


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Rencontres avec des députés européens pour les informer des difficultés rencontrer par nos clients en matière de subventionnement.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

Aucune

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός

    Μέλη

Non applicable

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

 • Pacharel

 • Pacharel

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

En matière de lobbying, nous sommes financés au success fee c'est à dire à la réussite.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Thibault NIVIERE