Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

Αριθμός μητρώου: 70351187930-61
ημερομηνία της εγγραφής: 3/2/2012 1:15:19 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/2/2014 6:51:23 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/2/2014 6:51:23 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING
Ακρωνύμιο: NSC
Νομικό καθεστώς: SARL
Δικτυακός τόπος: http://www.niviere-subventions.com

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Thibault Nivière
Θέση: Gérant

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Thibault Niviere
Θέση: Gérant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 16 Place Vendôme 
75001 Paris
ΓΑΛΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0033) 613164008
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Notre mission est de réaliser du lobbying pour des entreprises européennes en matière notamment de culture, commerce et audiovisuel.

Thibault NIVIERE a déjà été accrédité au Parlement Européen depuis 2009.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
  • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία: Aucune

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Rencontres avec des députés européens pour les informer des difficultés rencontrer par nos clients en matière de subventionnement.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Εμπόριο
  • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πολιτισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Non applicable

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2011 - 01/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
< 50000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
  • AFT

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

En matière de lobbying, nous sommes financés au success fee c'est à dire à la réussite.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.