Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Interel European Affairs

Identitātes numurs Reģistrā: 7028457765-59
Reģistrācijas datums: 08.11.12 12:01:35

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.17.10 16:31:20
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.14.11 14:43:02


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Interel European Affairs
Akronīms:
Juridiskais statuss: SA (Belgium)
Tīmekļa vietne: http://www.interelgroup.com

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Fredrik Lofthagen
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Grégoire Poisson
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue du Luxembourg  22-24
Brussels 1000
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 22131300
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Interel European Affairs is part of the Interel Group, an international consulting group specialising in public affairs, strategic communications and association management.

Interel European Affairs has proven track record in providing intelligence and proactive monitoring services tailored to specific client requirements, in providing sound strategic counsel on how to address policy and legislative issues, devising and executing campaigns and representing, as appropriate, client interests with opinion formers and decision makers. Services we provide include:
• Policy audits & stakeholder mappings
• Monitoring and intelligence gathering
• Meeting programmes
• Political messaging and materials
• Awareness raising events
• Online government relations

Interel is a member of EPACA (European Public Affairs Consultancies' Association) and our public affairs consultants are all members of SEAP (The Society of European Affairs Professionals).

For more information please visit www.interel.eu
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 20
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
TERESA MARIA CABALLERO TOMAS 14.25.1 15.23.1
SOPHIE CHANTAL JOSEPHINE DUPIN DE SAINT CYR 14.20.9 15.18.3
Cristina Mariani 14.20.9 15.18.9
ARNE RICHTERS 14.25.4 15.23.4
Isabel Asarta De Castro 14.5.9 15.3.9
DANIEL ANTONY Smith Ramos 14.20.9 15.18.9
Marios Skouras 14.5.9 15.3.9
Sophie Andrée Marie JACOBS VAN MERLEN 14.6.2 15.4.2
GWENDOLINE MARIE ALEXANDRA RIOU 14.23.9 15.18.9
Emmanouil Patavos 14.5.7 15.3.7
Gregoire Albert Olivier Poisson 14.5.7 15.3.7
Migle NIAURAITE 13.15.11 14.13.11
Maddalena COLOMBI 13.15.11 14.13.11
Nathan Gene knight JR 14.5.9 15.3.9
Kieran O'Keeffe 14.10.2 15.6.2
Sarah Elizabeth LEE 14.10.2 15.6.2
André Salgado Paula Santos 14.26.2 15.24.2

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Interel European Affairs follows the full scope of the European Commission's policy areas.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Memberships:

• SEAP (Society of European Affairs Professionals)
• EPACA (European Public Affairs Consultancies Association)
• ECPA (European Centre for Public Affairs)
• British Chamber of Commerce
• Friends of Europe

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
>= 3750000  € un < 4000000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • •ABI - Association of British Insurers
 • Art Market Coalition
 • Astellas
 • Bridgestone
 • British Chambers of Commerce - BCC
 • Broadcast Networks Europe - BNE
 • European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology - EFORT
 • European Federation fo Parquet Importers - EFPI
 • EU-Russia Centre
 • Forest Products Association of Canada - FPAC
 • Glass for Europe
 • GNT
 • Greenhouse Communication
 • International Council for Shopping Centers - ICSC
 • IGP&I
 • Mary Kay
 • McAfee
 • Mundipharma
 • National Airline Council of Canada - NACC
 • Pilkington
 • Takeover Panel
 • Independent Union of the European Lubricants Industry - UEIL
 • UPS
 • BP
 • Exxon
 • Cembureau
 • Monsanto
 • Euromines
 • Europabio
 • CEPI
 • Honeywell
 • CSA Group
 • Baxter
 • International Society of Nephrology - ISN
 • IFMA - International Facilites Management
 • Coca Cola Company
 • ECDA - European Chronic Disease Alliance
 • WBCSD
 • FFPI
 • Orphan Europe
 • Tama UAT Inc
 • ISPO


Klienti, kuru radītais apgrozījums ir no 50000 € (ieskaitot) līdz 100000 €.
 • Expedia
 • IEEE
 • European Kidney Health Alliance - EKHA
 • O-I
 • Sony
 • SAB Miller Europe AG
 • Sanofi
 • Mary kay
 • Opower
 • eCorp International
 • IAAPA - International Association of Amusement Parks
 • Novo Nordisk Healthcare


Klienti, kuru radītais apgrozījums ir no 100000 € (ieskaitot) līdz 150000 €.
 • ECMA - European Carton Makers Association
 • Otsuka
 • MWV
 • Sony
 • Raizen
 • Rio Tinto


Klienti, kuru radītais apgrozījums ir no 150000 € (ieskaitot) līdz 200000 €.
 • Project Management Institute
 • Astellas

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

method we used for our calculations:
for the purpose of its registration, Interel European Affairs has respected the Commission definition of lobbying, followed SEAP’s guidelines (http://www.seap.eu.org/linkdocs/seap-eti-guidelines10-2008.doc), and adopted the following approach to its registration:

We determined the total turnover linked to direct lobbying the EU institutions calculating the following activities undertaken on behalf of our clients in 2009: contacting members or officials of the EU institutions; preparing, circulating and communicating information material or argumentation and position papers; organising events, meetings or promotional activities in support of an objective of interest representation; activities that are part of formal consultations on legislative proposals and other open consultations. We excluded from the calculation activities such as: compilation of policy audits, policy monitoring and intelligence gathering, media relations, internal meetings and reporting.

We have also encouraged all our clients to register, even those who have not undertaken any lobbying activities in the course of last year

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.