Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Interel European Affairs

Identitātes numurs Reģistrā: 7028457765-59
Reģistrācijas datums: 11/12/2008 12:01:35

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 27/04/2015 17:34:31
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 27/04/2015 17:34:31
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Interel European Affairs

SA (Belgium)

    Reģistra nodaļa

I - Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti

Profesionālie konsultāciju biroji

    Kontaktinformācija

Rue du Luxembourg, 22-24
Brussels 1000
BEĻĢIJA

(+32) 22131300

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Gregoire Poisson

Managing Partner

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Grégoire Poisson

Managing Partner

    Mērķi un uzdevumi

Interel European Affairs is part of the Interel Group, an international consulting group specialising in public affairs, strategic communications and association management.

Interel European Affairs has proven track record in providing intelligence and proactive monitoring services tailored to specific client requirements, in providing sound strategic counsel on how to address policy and legislative issues, devising and executing campaigns and representing, as appropriate, client interests with opinion formers and decision makers. Services we provide include:
• Policy audits & stakeholder mappings
• Monitoring and intelligence gathering
• Meeting programmes
• Political messaging and materials
• Awareness raising events
• Online government relations

Interel is a member of EPACA (European Public Affairs Consultancies' Association) and our public affairs consultants are all members of SEAP (The Society of European Affairs Professionals).

For more information please visit www.interel.eu

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Circular Economy / Resource Efficiency
Internal Market
Digital Single Market
EU Investment Plan
Competition
Trade Agreements
REACH
Energy Union
Climate Change
Energy Efficiency
Health Policies


 

Interel European Affairs follows the full scope of the European Commission's policy areas.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 30  

30

30

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Sophie Andrée Marie JACOBS VAN MERLEN 20/02/2015 18/02/2016
Gwendoline Marie Alexandra RIOU 23/09/2014 18/09/2015
Laure Hélène Marie SONNIER 20/02/2015 18/02/2016
Joelle KHRAICHE 04/03/2015 02/03/2016
Vinciane Nathalie PATELOU 04/07/2015 02/07/2016
Gregoire Albert Olivier POISSON 02/09/2015 31/07/2016
Emmanouil PATAVOS 28/08/2015 31/07/2016
Cristina MARIANI 20/09/2014 18/09/2015
Anna NEGRINI 14/05/2015 31/05/2016
Migle NIAURAITE 08/11/2014 06/11/2015
Arne RICHTERS 25/04/2015 23/04/2016
Ewelina PYSKLO 17/03/2015 12/03/2016
André SALGADO PAULA SANTOS 20/02/2015 18/02/2016
Isabel Asarta DE CASTRO 02/09/2015 31/08/2016
Daniel Antony SMITH RAMOS 20/09/2014 18/09/2015
Kieran O'KEEFFE 16/02/2015 12/02/2016
Adrian Christopher SCALLY 30/10/2014 28/10/2015
Nathan Gene KNIGHT JR 02/09/2015 30/09/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Memberships:

SEAP (Society of European Affairs Professionals)

EPACA (European Public Affairs Consultancies Association)

Public Affairs Council

Amcham EU

British Chamber of Commerce


Friends of Europe

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € un < 299 999 €

>= 1 000 000 €

 • Association for Financial Markets in Europe
 • Concawe
 • European Federation of Parquet Importers
 • Gilead Science Europe Ltd
 • Greenhouse Communication
 • Illinois Tool Works
 • Leclerc
 • Mundipharma International Ltd
 • Orphan Europe
 • Personal Care Products Council
 • Sainsbury's
 • Sanofi
 • Tama Ltd
 • Transat
 • British Art Market Coalition
 • British Art Market Federation
 • Confederation of European Paper Industries
 • Bridgestone Europe
 • Astellas
 • European Alliance for Personalised Medicine
 • European Chronic Disease Alliance
 • European Society for Radiotherapy & Oncology
 • EUPAVE
 • Euromines
 • Europabio
 • Free Fair Postal Initiative
 • Fondation Medicaments et Societe
 • L'Oreal
 • Mary Kay Inc
 • Monsanto
 • Novartis Pharma NV-SA
 • The Takeover Panel
 • Wellcome Image
 • Anovo
 • Association of British Insurers
 • CSA Group
 • European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology
 • European Borates Association
 • Exxon Mobil
 • International Facility Management Association
 • International Council of Shopping Centers
 • Novo Nordisk Healthcare AG
 • Opower
 • Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
 • BP
 • Baxter
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • eCORP International
 • EUROMAT
 • Expedia
 • International Association of Amusement Parks
 • Raizen Trading LLP
 • Rio Tinto Minerals
 • Sony Computer Entertainment Europe
 • Union of the European Lubricant Industry
 • Coca-Cola Services
 • European Carton Makers Association
 • European Kidney Health Alliance
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers
 • MeadWestvaco
 • O-I Europe
 • SAB Miller
 • Project Management Institute
 • Coca-Cola Europe

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.


    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
EPACA Code of Conduct SEAP Code of Conduct