Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 70149994217-18
Reģistrācijas datums: 10.21.9 13:35:39

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.26.8 11:15:50
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.26.8 11:15:50


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.
Akronīms: Pro Mobilität
Juridiskais statuss: eingetragener Verein
Tīmekļa vietne: http://www.promobilitaet.de

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Stefan Gerwens
Amats Geschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Stefan Gerwens
Amats Geschäftsführer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Friedrichstraße  154
Berlin 10117
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49 30) 22 48 84 12
Faksa numurs: (+49 30) 22 48 84 14
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Auszug aus der Satzung vom 22. April 2009:

§2 (1) Der Verein setzt sich zum Wohle der Allgemeinheit für den Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere des Straßennetzes in Bund, Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften, sowie für die mit der Mobilität der Bevölkerung verbundenen Bereiche der Verkehrssicherheit ein. Er fördert Wissenschaft und Forschung auf diesen Gebieten. Der Verein wirkt in diesem Sinne gegenüber der Öffentlichkeit, Entscheidungsträgern und sonstigen Institutionen im privaten und öffentlichen Bereich.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Initiativen und Aktionen, wie die Durchführung von Veranstaltungen zur Aufklärung und Information der Öffentlichkeit, die Anfertigung von Forschungsarbeiten im Rahmen von Abs. 1 und die Veröffentlichung von Daten zur Verkehrsinfrastruktur und deren Auswirkungen auf die Verkehrs- und Transportsicherheit. Der Verein wird seinem Zweck entsprechend durch Presseveröffentlichungen, Informationsveranstaltungen und Publikationen die Öffentlichkeit über seine Ziele und Tätigkeiten unterrichten.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


EU-Weißbuch Verkehr
Verkehrssicherheit
TEN
Wegekostenrichtlinie
ITS
Gebührensysteme
Mobilität in Städten

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Nodokļi
 • Transports
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 1
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Allgemeiner Deutscher Automobilclub e.V. (14 000 000 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
European Union Road Federation

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 411 546
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 0
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 411 546
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 315 500
Zinserträge : 4 988
Rücklagen : 91 058
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Der Rückgriff auf Rücklagen erfolgte vor allem für Sonderprojekte (u.a. Durchführung des Studentenwettbewerbs "Zukunft Straße").

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.