Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.

Tunnusnumber registris: 70149994217-18
Registreerimise kuupäev: 21.09.10 13:35:39

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.08.14 10:22:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25.08.14 10:22:22


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V.
Akronüüm: Pro Mobilität
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.promobilitaet.de

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Gerwens
Ametikoht: Geschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefan Gerwens
Ametikoht: Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 154 Friedrichstraße 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49 30) 22 48 84 12
Faks: (+49 30) 22 48 84 14
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Auszug aus der Satzung vom 22. April 2009:

§2 (1) Der Verein setzt sich zum Wohle der Allgemeinheit für den Ausbau und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere des Straßennetzes in Bund, Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften, sowie für die mit der Mobilität der Bevölkerung verbundenen Bereiche der Verkehrssicherheit ein. Er fördert Wissenschaft und Forschung auf diesen Gebieten. Der Verein wirkt in diesem Sinne gegenüber der Öffentlichkeit, Entscheidungsträgern und sonstigen Institutionen im privaten und öffentlichen Bereich.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Initiativen und Aktionen, wie die Durchführung von Veranstaltungen zur Aufklärung und Information der Öffentlichkeit, die Anfertigung von Forschungsarbeiten im Rahmen von Abs. 1 und die Veröffentlichung von Daten zur Verkehrsinfrastruktur und deren Auswirkungen auf die Verkehrs- und Transportsicherheit. Der Verein wird seinem Zweck entsprechend durch Presseveröffentlichungen, Informationsveranstaltungen und Publikationen die Öffentlichkeit über seine Ziele und Tätigkeiten unterrichten.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU-Weißbuch Verkehr
Verkehrssicherheit
TEN
Wegekostenrichtlinie
ITS
Gebührensysteme
Mobilität in Städten

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Keskkond
 • Maksustamine
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 1
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Allgemeiner Deutscher Automobilclub e.V. (17 000 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Union Road Federation

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 329 931
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 329 931
- annetused:
- liikmemaksud: 328 000
Zinserträge : 1 931
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.