Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Esmo

Identifikačné číslo v Registri: 70148528641-50
Dátum registrácie: 22/04/2012 19:41:36

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/03/2015 12:11:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/03/2015 12:11:41
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Esmo

Esmo

Esmo S.r.l.

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

via Belsiana, 71
00187 Roma
TALIANSKO

(+39) 3397352491

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Saverio Occhipinti

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Emanuele Occhipinti

Co-Founder

    Ciele a poslanie

ESMO S.r.l. is an Italian consulting firm, based in Rome, working in the field of technical assistance, planning and management of projects funded through European Union programs and European structural funds.

The Company provides, through a network of experts, assistance to institutions, enterprises, research institutions, associations, public bodies in the preparation, presentation and management of programs and projects funded at Community, national and regional levels.

ESMO staff work also as "international partners network connector" providing the company with an increasing international partner network including European Union, IPA, MENA countries.

ESMO S.r.l., moreover, provide its skills in project activities related to capitalization, dissemination and communication actions.

ESMO S.r.l. in the last year's work is gaining experience in project planning and in the management of network of partners for the submission of proposal in transnational programs. In particular, the company is acquiring experience in EU cross border programs such as ENPI CBC MED, IPA CBC ADRIATIC, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE.

Finally, in recent years the company ESMO S.r.l. boasts in its own network direct experience in the field of communication and new media in particular working together, on an ongoing basis, with TV production companies and press agencies.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

N/A


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

N/A

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Doprava
  • Energetika
  • Komunikáciu
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Rybolov a akvakultúra
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie
  • Vzdelávanie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

LINK BETWEEN ESMO S.r.l. & OCCHIPINTI LAW FIRM

The Owners of the Company ESMO S.r.l. are all Lawyers and have all contact with the Occhipinti Law Firm.

The Owners of the ESMO S.r.l. are:

- Mr. Emanuele Occhipinti
- Mr. Saverio Occhipinti
- Mr. Mario Occhipinti

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

N/A

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

N/A

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.