Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Esmo

Identifikačné číslo v Registri: 70148528641-50
Dátum registrácie: 22.4.2012 19:41:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.4.2014 5:42:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.4.2014 5:42:30


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Esmo
Skratka: Esmo
Právna forma: Esmo S.r.l.
Internetová stránka: http://www.esmo.it

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Saverio Occhipinti
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Emanuele Occhipinti
Funkcia: Co-Founder

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: via Belsiana  71
00187 Roma
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39339) 393397352491
Fax: (+39) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ESMO S.r.l. is an Italian consulting firm, based in Rome, working in the field of technical assistance, planning and management of projects funded through European Union programs and European structural funds.

The Company provides, through a network of experts, assistance to institutions, enterprises, research institutions, associations, public bodies in the preparation, presentation and management of programs and projects funded at Community, national and regional levels.

ESMO staff work also as "international partners network connector" providing the company with an increasing international partner network including European Union, IPA, MENA countries.

ESMO S.r.l., moreover, provide its skills in project activities related to capitalization, dissemination and communication actions.

ESMO S.r.l. in the last year's work is gaining experience in project planning and in the management of network of partners for the submission of proposal in transnational programs. In particular, the company is acquiring experience in EU cross border programs such as ENPI CBC MED, IPA CBC ADRIATIC, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE.

Finally, in recent years the company ESMO S.r.l. boasts in its own network direct experience in the field of communication and new media in particular working together, on an ongoing basis, with TV production companies and press agencies.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Emanuele Occhipinti 11.6.2014 9.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


N/A

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Komunikáciu
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rybolov a akvakultúra
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
LINK BETWEEN ESMO S.r.l. & OCCHIPINTI LAW FIRM

The Owners of the Company ESMO S.r.l. are all Lawyers and have all contact with the Occhipinti Law Firm.

The Owners of the ESMO S.r.l. are:

- Mr. Emanuele Occhipinti
- Mr. Saverio Occhipinti
- Mr. Mario Occhipinti

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Lupus UK Ltd

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

N/A

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.