Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

European Money Markets Institute

Numărul de identificare din Registru: 70092714192-21
Data înscrierii: 17.09.2010 12:03:02

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.08.2014 19:21:54
Data ultimei actualizări anuale: 21.08.2014 19:21:54


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: European Money Markets Institute
Acronim: EMMI
Statut juridic: AISBL
Site internet: http://www.emmi-benchmarks.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Guido Ravoet
Funcţie: Secretary General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Gaëlle Marques dos Santos
Funcţie: Senior Adviser

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Avenue des Arts  56
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 2 508 37 33
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Being banking sector voice to the European Institutions, especially for monetary and benchmarks topics
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 7
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Guido RAVOET 11.10.2014 09.10.2015
Gaëlle Marques dos Santos 23.10.2014 21.10.2015
Andrea Fernandez Carnicero 23.10.2014 21.10.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Follow-up of European Institutions work around financial markets, including meetings with the European Commission and MEPs.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Relaţii externe

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 100000  € şi < 150000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.