Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Laroche Conseil

Identifikační číslo v rejstříku: 70041276286-89
Datum registrace: 25/07/2011 12:36:02

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 10:04:31
Datum poslední roční aktualizace je: 31/03/2015 10:04:31
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 31/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Laroche Conseil

Laroche Conseil

sprl

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

rue des Mille Fleurs, 14
5101 Erpent
BELGIE

(+32) 081303784

    Osoba s právní odpovědností

pan  Charles Laroche

Propriétaire-Gérant

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Charles Laroche

Prorpiétaire-Gérant

    Cíle a úkoly

La société Laroche Conseil a pour mission le conseil aux entreprises et organisations non gouvernementales dans leur gestion, dans leurs relations extérieures et spécialement les relations gouvernementales, la création et la mise en oeuvre de projets dans le domaine du développement durable.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Dossiers liés principalement à la santé, l'environnement, la propriété intellectuelle


 

Ne

Ne

Ne

Animal Welfare
Développement Durable

'Bee'
'Kangaroo'

Parmi les activités couvertes lors de l'année 2014, Laroche Conseil a été directement impliqué dans la mise en oeuvre d'une plateforme de réflexion 'Bee' sous l'égide de GLOBE-EU, une asbl de membres du parlement européen sous la présidence de Madame Sirpa Pietikäinen.
Laroche Conseil est également représenté au conseil d'administration du groupe Kangaroo
Sur un plan du conseil dans le développement législatif, Laroche Conseil est notamment intervenu sur des dossiers tels que le 7ème plan d'actions environnementales, la préparation de la révision de la réglementation des produits cosmétiques, le suivi de la réglementation REACH et CLP, la préparation d'un cadre législatif pour la protection du savoir faire et des informations commerciales confidentielles.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Charles LAROCHE 11/06/2014 07/06/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Laroche Conseil est membres d'EPACA (l'association européenne des consultants en affaires publique) et j'en suis le trésorier.
Je suis moi-même membre de SEAP (la société européenne des affaires publiques), du groupe Bee et du Conseil d'Administration du groupe Kangaroo.
Je suis également membre de l'IEC (l'institut belge des experts comptables et fiscaux)
Laroche Conseil est également conseiller auprès d'IFRA (l'association mondiale des créateurs et producteurs de fragrances).

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Huggard Consulting
 • Spotless Group
 • Unilever
 • IFRA

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Code de SEAP, EPACA et Unilever