Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Laroche Conseil

Identifikační číslo v rejstříku: 70041276286-89
Datum registrace: 25.7.11 12:36:02

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.6.14 15:19:18
Datum poslední roční aktualizace je 30.6.14 15:19:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Laroche Conseil
Zkratka: Laroche Conseil
Právní forma sprl
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Charles Laroche
Funkce: Propriétaire-Gérant

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Charles Laroche
Funkce: Prorpiétaire-Gérant

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: rue des Mille Fleurs  14
5101 Erpent
BELGIE
Telefon: (+32) 081303784
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: La société Laroche Conseil a pour mission le conseil aux entreprises et organisations non gouvernementales dans leur gestion, dans leurs relations extérieures et spécialement les relations gouvernementales, la création et la mise en oeuvre de projets dans le domaine du développement durable.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Charles LAROCHE 11.6.14 7.6.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Parmi les activités couvertes lors de l'année 2013, Laroche Conseil a été directement impliqué dans la mise en oeuvre d'une plateforme de réflexion 'Bee' sous l'égide de GLOBE-EU, une asbl de membres du parlement européen sous la présidence de Madame Sirpa Pietikäinen.
Sur un plan du conseil dans le développement législatif, Laroche Conseil est notamment intervenu sur des dossiers tels que le 7ème plan d'actions environnementales, la préparation de la révision de la réglementation des produits cosmétiques, le suivi de la réglementation REACH et CLP, la préparation d'un cadre législatif pour la protection du savoir faire et des informations commerciales confidentielles.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Laroche Conseil est membres d'EPACA (l'association européenne des consultants en affaires publique) et j'en suis le trésorier.
Je suis moi-même membre de SEAP (la société européenne des affaires publiques), du groupe Bee et du Conseil d'Administration du groupe Kangaroo.
Je suis également membre de l'IEC (l'institut belge des experts comptables et fiscaux)
Laroche Conseil est également conseiller auprès d'IFRA (l'association mondiale des créateurs et producteurs de fragrances).

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 150000  € a < 200000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Byotrol plc
 • Unilever
 • The Huggard Consulting Group
 • Spotlessgroup


Klienti, kteří představují obrat nejméně 100000 € a zároveň méně než 150000 €.
 • IFRA

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Code de SEAP, EPACA et Unilever