Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

The Association of European Producers of Steel for Packaging

Identitātes numurs Reģistrā: 70036906501-10
Reģistrācijas datums: 30/08/2011 11:17:35

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 21/04/2015 12:53:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 21/04/2015 12:21:55
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 21/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

The Association of European Producers of Steel for Packaging

APEAL

ASBL

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Avenue Ariane, 5
Brussels BE-1200
BEĻĢIJA

(+32 2) 537 9151

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Christian Korn

President

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Alexander Mohr

Secretary General

    Mērķi un uzdevumi

The goal of our organisation is to represent the interests of the APEAL member companies, European producers of steel for packaging, to promote steel as a packaging material and inform stakeholders of the performance and sustainable benefits of steel for packaging.

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

European environmental legislation, specifically waste and circular economy policy initiatives, food contact policy and sustainable industry.


 

- Environment (packaging and packaging waste)
- Industry
- Food contact
- Sustainable production and consumption

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

FTE
1 Secretary General / External Affairs
1 Reach / LCA
0.5 Communications / Events
0.5 Secretariat/Organisation

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Alexander MOHR 30/04/2015 28/04/2016

    Interešu jomas

  • Enerģētika
  • Iekšējais tirgus
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Konkurence
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Pārtikas nekaitīgums
  • Patērētāji
  • Sabiedrības veselība
  • Uzņēmumi
  • Vide

    Dalība organizācijās

http://www.apeal.org/en/apeal/member-companies

MPE - Metal Packaging Europe
EMPAC - European Metal Packaging

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € un < 49 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.