Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Brussels Office of the Swedish Trade Unions

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 69927546143-06
Regisztráció időpontja: 2011.07.05. 11:37:34

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.06.10. 9:35:16
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.06.10. 9:35:16


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Rövidítés:
Jogi forma: ASBL
Honlap: http://www.fackligt.eu

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Szakszervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Per Hilmersson
Beosztás: Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Per Hilmersson
Beosztás: Director

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Avenue de Tervueren  15
Brussels 1040
BELGIUM
Telefonszám: (+32) 27321800
Faxszám: (+32) 7322115
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: The aim of the Brussels Office of the Swedish Trade Unions is to support the work of the national central confederations and their affiliates in relation to promoting European integration.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Employment and Social Affairs, Internal Market, Industry and Research, Legal Affairs and Constitutional Affairs.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Bővítés
 • Éghajlatpolitika
 • Energiaügy
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
The Swedish Trade Union Confederations are members of the European Trade Union Confederation (ETUC).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
Ja