Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Depositary and Trustee Association

Tunnusnumber registris: 69871233856-81
Registreerimise kuupäev: 12/07/2010 17:42:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 11:26:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 11:26:32
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Depositary and Trustee Association

DATA

Company Limited by Guarantee

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Kingsway, 65
WC2B 6TD London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 2078315873

    Juriidiliselt vastutav isik

Ken Getty

Chairman

    ELi asjade eest vastutav isik

Karen Bowie

DATA Company Secretary

    Eesmärgid ja ülesanded

The Depositary and Trustee Association (DATA) was formed in 1999 and represents the industry views of depositaries of open-ended investment companies (OEICs) and trustees of unit trusts within the UK.

Its prime objective is to promote, support, oppose or propose changes in the relevant UK and EU legislation, in respect of the responsibilities of members of the Association and to promote and support the development of the depositary and unit trust trustee industry in the UK. In addition, DATA undertakes to promote and support research, and to co-ordinate and support initiatives for the future growth of the industry.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

UCITS V, AIFMD, ICSD


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

DATA's prime objective is to promote, support, oppose or propose changes in the relevant UK and EU legislation, in respect of the responsibilities of members of the Association and to promote and support the development of the depositary and unit trust trustee industry in the UK. In addition, DATA undertakes to promote and support research, and to co-ordinate and support initiatives for the future growth of the industry.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

DATA is a member of the European Trustee and Depositary Forum (ETDF)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.