Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Keresztényekért Alapítvány /Foundation for Christianity

Inschrijvingsnummer in het register 69857048008-61
Inschrijvingsdatum: 7-2-12 17:27:51

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 14-1-14 0:25:25
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-1-14 0:25:25


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Keresztényekért Alapítvány /Foundation for Christianity
Acroniem: Found Christ
Rechtsvorm: alapítvány /foundation
Website: http://keresztenyekert.fw.hu/

Categorie

Categorie V - Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen
Meer specifiek: Organisaties die kerken of religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Ildikó Endreffy Dr
Functie: head of the board

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ferenc Molnár
Functie: Alapító

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Északi krt.  40
4400 Nyíregyháza
HONGARIJE
Telefoon: (+36) 42432237
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: 1. Network with other NGO managements
2. Benefit from the experience and insights of course instructors who have teaching experience and extensive experience in the management field
3. Cultural activities through cooperation civil organizations
4. Healthy activities (with families of childhood autism)and social aspects
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • subnationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 7
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


1. Participation on Greenweek conference, Brussels, every year
2. Participation on Opendays conference (Brussels)
3. Choir festivals in Sighetu Marmatiei, Romania

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Regionaal beleid
  • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 5
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
  • HONGARIJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Agreement with Hollosy Simon Cultural Society (Romania) and Association Inter-Assistance (Belgium)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 2.500
waarvan gefinancierd door de overheid: 1.000
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 1.000
- subnationale overheden: 0
No other : 0
waarvan uit andere bronnen: 1.500
- giften: 1.500
- contributies van de leden: 0
No other : 0
No other : 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Donations and applications

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.