Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Keresztényekért Alapítvány /Foundation for Christianity

Identifikavimo numeris Registre: 69857048008-61
Registracijos data: 12.2.7 17.27.51

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.14 00.25.25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.14 00.25.25


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Keresztényekért Alapítvány /Foundation for Christianity
Akronimas: Found Christ
Teisinis statusas: alapítvány /foundation
Svetainė: http://keresztenyekert.fw.hu/

Kategorijos

Kategorija: V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms
Tiksliau: Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ildikó Endreffy Dr
Pareigos: head of the board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ferenc Molnár
Pareigos: Alapító

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Északi krt.  40
4400 Nyíregyháza
VENGRIJA
Telefono numeris: (+36) 42432237
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: 1. Network with other NGO managements
2. Benefit from the experience and insights of course instructors who have teaching experience and extensive experience in the management field
3. Cultural activities through cooperation civil organizations
4. Healthy activities (with families of childhood autism)and social aspects
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


1. Participation on Greenweek conference, Brussels, every year
2. Participation on Opendays conference (Brussels)
3. Choir festivals in Sighetu Marmatiei, Romania

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Regioninė politika
  • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 5
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
  • VENGRIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Agreement with Hollosy Simon Cultural Society (Romania) and Association Inter-Assistance (Belgium)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 2 500
viešųjų lėšų dalis: 1 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 1 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
No other : 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 500
- dovanotos lėšos: 1 500
- narystės mokesčiai: 0
No other : 0
No other : 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Donations and applications

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.