Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Fujitsu General Euro GmbH

Id-nummer i registret: 69745087426-20
Registreringsdag: 13/12/2011 17:00:47

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/03/2015 17:22:24
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/03/2015 17:22:24
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Fujitsu General Euro GmbH

FGE

GmbH

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Werftstrasse, 20
Box: 270221
40549 Dusseldorf
TYSKLAND

(+49211) 5009828

    Juridiskt ansvarig

Hirofumi Fuji

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Kenichi Ichihara

Manager

    Mål och uppdrag

Making good effort to environment, energy and climate change through our business area

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energy, Climate change, Chemical, Waste, Resource, Consumer protect, Environment, Safety

ErP, EPBD, Energy Label, F gas, REACH, RoHS, BPR, CLP, WEEE, Battery, Machinenry, LVD, EMC


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Energy Efficiency
Eco design
Climate Change
Machinerry Safety

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Tullar

    Medlemskap

EPEE, JBCE, EHPA, BWP(Germany), FGK(Germany)

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.