Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Fujitsu General Euro GmbH

Id-nummer i registret: 69745087426-20
Registreringsdag: 2011-12-13 17:00:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-18 09:13:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-18 09:13:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Fujitsu General Euro GmbH
Förkortning: FGE
Associationsform (rättslig ställning): GmbH
Webbplats: http://www.fujitsu-general.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Hirofumi Fuji
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Kenichi Ichihara
Befattning: Manager

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Werftstrasse  20
Box: 270221
40549 Dusseldorf
TYSKLAND
Telefon: (+49211) 5009828
Fax: (+49211) 5009850
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Making good effort to environment, energy and climate change through our business area
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energy Efficiency
Eco design
Climate Change
Machinerry Safety

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EPEE, JBCE, EHPA, BWP(Germany), FGK(Germany)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 03/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.