Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Fujitsu General Euro GmbH

Numărul de identificare din Registru: 69745087426-20
Data înscrierii: 13.12.2011 17:00:47

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 18.11.2013 09:13:21
Data ultimei actualizări anuale: 18.11.2013 09:13:21


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Fujitsu General Euro GmbH
Acronim: FGE
Statut juridic: GmbH
Site internet: http://www.fujitsu-general.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Hirofumi Fuji
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Kenichi Ichihara
Funcţie: Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Werftstrasse  20
Cutia poştală: 270221
40549 Dusseldorf
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49211) 5009828
Număr de fax: (+49211) 5009850
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Making good effort to environment, energy and climate change through our business area
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Energy Efficiency
Eco design
Climate Change
Machinerry Safety

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EPEE, JBCE, EHPA, BWP(Germany), FGK(Germany)

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 03/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.