Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Fujitsu General Euro GmbH

Tunnusnumber registris: 69745087426-20
Registreerimise kuupäev: 13/12/2011 17:00:47

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/03/2015 17:22:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/03/2015 17:22:24
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Fujitsu General Euro GmbH

FGE

GmbH

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Werftstrasse, 20
Postkast: 270221
40549 Dusseldorf
SAKSAMAA

(+49211) 5009828

    Juriidiliselt vastutav isik

Hirofumi Fuji

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Kenichi Ichihara

Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

Making good effort to environment, energy and climate change through our business area

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy, Climate change, Chemical, Waste, Resource, Consumer protect, Environment, Safety

ErP, EPBD, Energy Label, F gas, REACH, RoHS, BPR, CLP, WEEE, Battery, Machinenry, LVD, EMC


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Energy Efficiency
Eco design
Climate Change
Machinerry Safety

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Tarbijad
 • Toll
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

EPEE, JBCE, EHPA, BWP(Germany), FGK(Germany)

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.